Vychovejte si šéfa

Stát se šéfem firmy nebo týmu je skvělá věc. Nicméně být bossem firmy, chcete-li generálním ředitelem nebo CEO, s sebou kromě všeho toho pozitivního nese i spoustu nástrah. Ne vždy je umí šéf hned dobře rozpoznat, ne vždy je mu situace ve firmě od začátku jasná. Především přichází-li do role z jiného prostředí. Nový šéf potřebuje pomocnou ruku. Říká se, že nahoře fouká nebo že je nahoře řídký vzduch. Ale hlavně tam může být pěkně smutno. Člověk je často sám, nemá se s kým poradit. V řídící roli musíte dělat mnoho rozhodnutí, která se týkají organizace, a proto mnohdy není možné daná rozhodnutí diskutovat se svým týmem. Ale s kým teda?

Microsoft
Microsoft

V roli generálního ředitele se mi osvědčily dvě cesty. Jedna interní a jedna externí. Ta externí, o které se zmíním jen krátce, je YPO (Young Presidents’ Organisation). Jde o celosvětovou mastermind organizaci, do které jsem vstoupil hned, jak jsem se stal ředitelem 3M. Její členové jsou také ředitelé. Řeší podobné situace, rozhodují o podobných věcech v prostředí 100% důvěrnosti. Každý měsíc jsem měl možnost slyšet 10 pohledů, názorů a zkušeností na jakékoliv téma, se kterým jsem se pral a které jsem jim (10 kolegům) představil.

Minimálně stejně přínosná pro mě však byla spolupráce s mou ředitelkou HR. Potkávali jsme se každé pondělí odpoledne od 2 do 4. Diskutovali jsme pouze témata, která se týkala lidí. Toho, jaká byla ve firmě nálada, jak se v ní žilo. Musím přiznat, že ne vždy jsem slyšel rád, že jsem něco říkat neměl, že jsem něco přehnal, že jsem působil arogantně. Postupně jsem si ale na častou a otevřenou zpětnou vazbu zvykl. Dokonce jsem se na ni těšil. Pochopil jsem, že zpětná vazba není o hodnocení ale o seberozvoji. Okamžitá zpětná vazba mi taky umožnila rychle reagovat na situaci. Tedy pokud jsem něco zvoral, dalo se to ještě napravit s poměrně malými škodami. Má HRM byla tak trochu (snad se ted‘ neurazí, pokud to čte) mým lakmusovým papírkem stavu ve firmě.

Myslím, že každý šéf by měl mít velmi dobrý a úzký vztah s HR ředitelem

Moc nerozumím situacím, kdy šéf HR není součástí nejužšího vedení. FM a HRM jsou dvě klíčové role pro každého CEO. Tvoří triádu, která by měla být vždy perfektně sladěna ve smyslu priorit, směřování firmy. Máte to tak ve firmě?

Každý šéf často potřebuje trochu dokoučovat a řekněme dovychovat. Dobrý HR ředitel to umí a ví, že je to jeho role. Je mnoho oblastí, kde může svému nadřízenému pomoci pro dobro celé organizace. Jasně, nadřízený musí chtít a musí na to být připraven. Ne každý se do tohoto stavu dostane. HRM to má potom těžké, někdy až nemožné.

Už jsem psal, že v roli CEO je na vás velmi vidět. Tedy každý vidí, slyší a podrobuje neuvěřitelné kontrole vše, co děláte, co říkáte. Ne vždy je to oboustranné. A právě v případě, kdy je váš obrázek situace ve firmě nejasný, může pomoci HRM. Dobré otázky, relevantní nezkreslené informace a dedikovaný čas jsou nástroje, které má k dispozici.Po šesti letech v roli generálního ředitele 3M jsem se určitě stal lepším šéfem. Vliv HR ředitelky byl neoddiskutovatelný. Nebojím se říci, že si mě tak trochu vychovala. Za to jí zpětně děkuji. 

Pokud u vás ve firmě vedete HR, nebojte se svému nadřízenému pomoci v jeho rozvoji. Pokud ne hned, později to jistě ocení. Pokud neocení, není to šéf, který si vás zaslouží.