Kokoza

Kokoza je společensky prospěšný podnik, který od roku 2010 inspiruje a šíří mezi lidmi ve městě pěstování bylinek, ovoce a zeleniny a vede je ke zpracovávání bioodpadu, aby měli z celého procesu užitek, radost a dobrý pocit ze vzájemné spolupráce. Vytváří partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáhá se CSR aktivitami, budováním firemní kultury i komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu. Své projekty „nemaluje na zeleno“. Staví je na principech uzavřeného cyklu jídla. Hlídají, aby projekty vždy měly podnikatelský rozměr. I díky tomu se jim daří fungovat v udržitelném byznys modelu, ve kterém nejsou plně závislí na grantech. Profilují se jako svobodná firma a jsou na cestě stát se tyrkysovou organizací se sebeřídícími týmy a odvahou převzít plnou zodpovědnost. Pro jejich převážně ženský tým je charakteristická vysoká míra zodpovědnosti, otevřenost v komunikaci a přátelská atmosféra. A hlavně, všem do jedné dává maximální smysl to, co dělá.

Nabídka příležitostí 1

#ŽijuKompostyl. A kde končí vaše slupky?

V tuto chvíli tvoří bioodpad až 40 % komunálního odpadu. Velmi často ovšem končí na skládkách, kde způsobuje produkci skleníkových plynů. V Kokoze je naším cílem naučit lidi i firmy zpracovávat organický materiál, aby se nedostal na skládky a proměnil se raději v černý poklad – kompost. Píšeme články, děláme osvětové kampaně nebo realizujeme vzdělávací workshopy pro veřejnost i firmy. Raději než produkty prodáváme naše myšlení. Chceme lidem otevřít oči, ne je prudit. Na školeních lidem „nevymýváme mozky“, nikomu nic nenutíme a nezlobíme se, když hned nezačnou kompostovat. Ukazujeme možnosti a příklady toho, že to má smysl a může to být i zábava. Soustředíme se také na spolupráci s gastro provozy v regionu, které učíme, jak správně pracovat s bioodpadem. Navíc máme rádi design, hezké věci a inovace. Naši první společensky prospěšnou inovaci - kompostér Urbalive, který jsme vytvořili s českou firmou Plastia, nemusíte schovávat do sklepa. Naopak v mnoha domácnostech je váženým bytovým doplňkem. 


    
     Radka Pokorná
    

    
     –
    

    
     Řídím a pěstuji Kokozu
Radka Pokorná
Řídím a pěstuji Kokozu

Nejsme grantoví surfaři

Nikdy jsme nechtěli být neziskovkou v pravém smyslu, mít nálepku objímačů stromů a být finančně závislí na dotacích. Bylo by nám líto, kdybychom se museli s některými kolegy nebo projekty rozloučit jen kvůli tomu, že nám skončil grant. Proto usilovně pracujeme na byznys modelu, kde si 80 % financí zajistíme zakázkami a 20 % doplníme dotacemi. To je náš sen. Poslední dobou se k němu přibližujeme i díky tomu, že k nám do týmu přicházejí zkušení lidé z byznysu. Učíme se také vážit si našeho času a odvedené práce. Znamená to třeba omezit projekty zadarmo, které nemáme jak financovat, a naopak poptávky, které se k nám dostanou, správně nacenit. Chceme, aby byli naši lidé za svou práci férově zaplacení, a tak trochu tím bořit mýty, že lidé v nezisku nebo ve společensky prospěšném podniku pracují za minimální mzdy nebo jako dobrovolníci.

Náš cíl není napsat dotaci a rozdat co nejvíce kompostérů zdarma lidem, kteří ho neumí používat. Neženeme se za kvantitou, ale za reálným dopadem. Ukazujeme možnosti, co můžeme v našem chování změnit a učíme lidi, jak se dá lokálně pěstovat a zpracovávat bioodpad.

Monika Kloboučková, Sázím faktury, pečuji o granty a hlídám finance

Je skvělé, že díky Kokoze vidíme reálné výsledky naší práce - kolik lidí začalo kompostovat nebo kolik nových ploch se nám podařilo zazelenit.

Radka Pokorná

Bezpečné místo pro každého

Podařilo se nám vytvořit si bezpečné, svobodné a přátelské prostředí, kde se navzájem posloucháme, nebojíme se dělat chyby a říct si o pomoc. Fungujeme hodně spolu, povídáme si o vizích, tvoříme strategii i plánujeme projekty jako tým. Zároveň ale musí umět každý jeden v týmu přijmout zodpovědnost za vlastní organizaci práce i své úkoly. Tahle kombinace přináší své ovoce. 


    
     Denisa Lešková
    

    
     –
    

    
     Pěstuji vztahy a kultivuji značku
Denisa Lešková
Pěstuji vztahy a kultivuji značku

    
     Soňa Valčíková
    

    
     –
    

    
     Kompostuji zvesela
Soňa Valčíková
Kompostuji zvesela

Pěstujeme si v týmu radost

Velký přínosem Kokozy je propojování a to musí fungovat i uvnitř týmu. Zapadne k nám spíš týmový hráč než individualista. Přátelský a otevřený člověk, který má tah na branku a ambice přinášet nové věci a firmu rozvíjet. Celý tým spojuje příroda, vidíme v péči o ni smysl. Někdo se víc zaměřuje na kompostování, někdo na budování komunity, jiný na pěstování. Umíme to a propojit a navzájem se hodně inspirovat a učit. Držíme se toho, aby nás práce bavila a přinášela radost.

V Kokoze je to hodně o nadšení, chuti zkoumat a zkoušet. Umíme staré věci nechat za námi a objevovat nové. Máme systém na sledování dopadu. Snadno tak zjistíme, jestli fungují nebo ne. Zároveň se učíme co nejvíc přemýšlet v byznys rovině a souvislostech, jestli jsou naše aktivity dlouhodobě udržitelné a zaplatí se. 

PRAVIDLA KMENE

Jsme společensky prospěšní, ale přitom podnik. Sázíme to efektivně.

Jsme hrdí na Kokozí standard a jako tým pro to děláme maximum.

Společně se radujeme, vzájemně se podporujeme.

Umíme říkat ne a přitom hledáme řešení.

Kompostujeme, nehnijeme. A pravidelně větráme.

Co dohodneme, platí. Co vím, že nezvládám, hlásím.

Nebojíme se přemýšlet nahlas, nebojíme se chybovat.

Jsme k sobě i k ostatním pozorní a všímaví.

Udržujeme rytmus, jsme v obraze.

Každý z nás ví, co chceme sklízet.

Partička z integrační dílny 


    
     Ondřej Rynda
    

    
     –
    

    
     Zahradničím v první linii
Ondřej Rynda
Zahradničím v první linii

Navenek Kokozu primárně spojujeme s tématem udržitelného cyklu jídla, ale důležitou součástí naší DNA je i sociální rozměr. Od začátku fungování firmy zaměstnáváme v integrační dílně lidi se zkušeností s duševním onemocněním. Dáváme tak šanci lidem, kteří se nemohou udržet na otevřeném trhu práce. Vytváříme pro ně bezpečné místo, kde mohou být sami sebou a ví, že je ostatní berou a podrží, i když mají špatný den. Realizují zakázky, komunitní zahrady, starají se o zeleň nebo truhlaří. Máme velkou radost, když vidíme, jak jim to tu prospívá, cítí se prospěšní a zvedá se jim sebevědomí. Pro nás jsou velkým obohacením v přístupu k životu a způsobu přemýšlení. Věříme, že i pro jiné firmy by to mohla být fajn zkušenost a inspirace.

Já se do Kokozy vždycky moc těším. Díky této práci mám pocit vlastní nezávislosti. A vím, že jsem užitečná a potřebná.

Miluška, Pracuji v terénu

Kokoza není jen o kompostování, ale o propojování a budování sousedských vztahů.

Denisa Lešková

Kompostujeme. Nehnijeme

Stejně jako se musí pečovat o bioodpad, aby neztrácel kvalitu, pečujeme o sebe v týmu, o naše partnery i dodavatele. „Kompostujeme,  nehnijeme“ je důležitá hodnota, které se držíme. Jakmile se objeví potíž, hned to společně řešíme, nezametáme nic pod koberec. Kromě otevřené komunikace se snažíme být i otevření různým technologiím, online nástrojům a možnostem vzdělávání i vlastního rozvoje. Byť na to nemáme velký rozpočet, máme štěstí na síť skvělých externistů, kteří jsou experti na různá témata a posouvají nás jako tým i individuálně hodně dopředu. 

Mám velkou radost z toho jak Kokoza roste a jak se mi tady daří posouvat věci. Není to o tom, že se o věcech len mluví, ale vytáhneme si rukávy a děláme hezký projekty.

Denisa Lešková, Pěstuji vztahy a kultivuji značku

Kokozí standard nebo nic

Umíme říkat ne. Pramení to z dob, kdy bylo hodně projektů, interních i externích a my jsme je neuměly dobře uřídit. Naučili jsme se říkat „ne“ zakázce zvenku nebo třeba požadavku kolegy. Pokud tušíme, že výstup nebude splňovat naše kritéria kvality, nebo aktuálně nemáme zdroje nebo kompetence, tak do toho nejdeme. Zároveň si hlídáme dopad naší práce. To je pro nás esenciální a musí s tím ladit i naši byznys partneři, aby spolupráci s námi nebrali jen jako nějaké PRko. Vyhledáváme dlouhodobá firemní partnerství postavená na důvěře, kde i druhá strana hledá řešení a tvoříme vše společně. Máme etický kodex s kým spolupracovat a s kým ne. A vedle filosofie se díváme i na konkrétní činy.

Lucie Matoušková Lankašová: „Založila jsem tu divočinu“

Kolem roku 2010 jsem řešila, co bych chtěla dělat, aby mě to naplňovalo a zároveň živilo. Vzpomínám, že jsme tehdy s kamarádkou Kristinou u toho vymýšlení vypily hodně vína a měly milion nápadů. Já jsem hledala možnosti, jak pěstovat a kompostovat ve městě. Zároveň jsem pracovala jako sociální pracovnice a hodně jsem přemýšlela o tom, jak vytvořit smysluplná pracovní místa pro lidi s duševním onemocněním, kde nebudou vznikat jen další a další hrnečky s křivými uchy. V té době jsem narazila na článek, který pojednával o komunitních zahradách ve Velké Británii, kde zaměstnávají osoby s duševním onemocněním. V ČR nic podobného neexistovalo ani v náznaku, tak jsme se rozhodly to víc prozkoumat.

Celé se to sešlo se vznikem Impact Hubu v Praze, který společně s Erste Bank vyhlásil soutěž Social Business Idea roku 2010. Vyhrály jsme národní kolo, dostaly nějaké finance, členství v Impact Hubu, a tak jsme začaly jsme celý záměr vylepšovat. O dva roky později vznikla Kokoza o. p. s. Po začáteční euforii nastoupil stres, slzy a pot a mnoho slepých uliček. S některými projekty jsme předběhly dobu a to nám zůstalo dodnes. Neustále něco testujeme nebo zkoušíme, teď už ale s rozvahou a dobrým poměrem cena a výkon.

Momentálně Kokozu vidím na střední škole. Máme zkušenosti, ale potřebujeme jich ještě spoustu získat. Máme velké plány. Chceme růst, ale ne za každou cenu. Musím říct, že by mě před těmi 10 lety vůbec nenapadlo, že dospějeme do tohoto stádia, kdy jsme dlouhodobě udržitelní a daří se nám bez velkých půjček nebo zadlužení. A jsem hrdá na to, že máme na trhu silnou značku a lidé i firmy si kompostování a městské zahradničení spojují často právě s námi.

Zároveň mě neskutečně baví, jakým obsahem se nám podařilo Kokozu naplnit a jak funguje uvnitř. Ať jsou to pravidla kmene, které nám pomohl dát dohromady Tomáš Hajzler nebo to, jak frčí naše interní procesy, až po vymazlený systém pro sledování dopadu nebo postupná transformace na tyrkysovou organizaci. Je úžasné, že se můžu věnovat svým dvěma malým dcerám, protože vím, že všechno šlape, jak má. A já se mám, kam vrátit, až přijde čas pracovat zase naplno.

Ženský kolektiv. Žádná slepičárna, ale chlapa bychom braly 

Téma zahradničení a ekologie láká primárně ženy a složení našeho týmu je toho jasným důkazem. Skoro každou z nás na začátku napadaly předsudky. Čistě ženské kolektivy nemají nejlepší pověst a bály jsme se, zda si nepolezeme na nervy. Kokoza však ukazuje, že i tým plný holek může fungovat skvěle. Jsme k sobě otevřené, umíme pracovat s emocemi a hlavně víme, že se na sebe navzájem můžeme spolehnout. Najdete tu zajímavý mix osobností, juniorky i seniorky. Ale mužskou energii, jejich nadhled i přímočarost, bychom přeci jen uvítaly. Nebojte, to, že jsme ekologicky zaměřená organizace, opravdu neznamená, že jsme batikované ženy, co tančí kolem ohně, jak by si mohl někdo myslet. Jezdíme autem, když je potřeba, a na dovolené třeba letadlem.

V tržnici jako doma

Zabydleli jsme se v Pražské tržnici, kde jsme našli zázemí pro kancelář i naši integrační dílnu. A výsledky naší práce - komunitní zahrady a další zeleň, najdete všude možně po Praze i celé České republice. Třeba i na www.mapko.cz, kde společnými silami mapujeme kompostéry, komunitní zahrady nebo třeba kalifornské žížaly.