IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Vize společnosti IKEA je nabízet široký sortiment zařízení domácnosti s dobrým designem a funkcí, za ceny tak nízké, aby si je mohlo dovolit co nejvíce lidí. Každý den stovky obchodů IKEA po celém světě nabízí zboží, které tuto myšlenku splňuje. Aby však obchodní domy IKEA byly plné designových a kvalitních výrobků, je potřeba je naplnit zbožím, které někdo vyrábí. To je hlavní úkol IKEA Purchasing Office. Lidé v nákupních týmech se každý den starají o stovky dodavatelů, dohlíží na logistické procesy, věnují se dodržování IKEA principů a standardů, pomáhají dodavatelům optimalizovat výrobu, balení a logistiku. Tito zaměstnanci stojí za tím, že si miliony lidí po celém světě mohou koupit skvělé výrobky společnosti IKEA. Jejich práce je dlouhodobá, zaměřená na kvalitu a preciznost. To, co je odlišuje od jiných nákupních týmů, je skutečnost, že nenakupují podle katalogů od počítače, ale jsou velmi často v terénu a spolupracují s dodavateli na denní bázi.

Nabídka příležitostí

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

IKEA FAMILY

Společnost IKEA založil Ingvar Kamprad v roce 1946. Nejen díky tomu najdete v každém našem týmu po celém světě přátelství a rodinnou atmosféru. Purchasing Office má lidí tak akorát, abychom se všichni znali.

Lidé se tu k sobě chovají přátelsky, jsou otevření a navzájem se zajímají jeden o druhého. Nejsme číslo v tabulce. Člověk je u nás vždy ve středu pozornosti. Protože to je filozofie firmy a co je dobré pro našeho zákazníka, je dobré i pro nás. Přístup firmy, která se o své lidi stará, automaticky inspiruje k tomu stejnému i lidi, kteří v ní pracují. Proto u nás najdete vstřícnost a chuť si vzájemně pomáhat.

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

    
     Kristýna Brabcová
    

    
     –
    

    
     HR generalist
Kristýna Brabcová
HR generalist

V týmu máme Itala, Chorvata, kolegyni z Číny a dva Slováky. Mluvíme vlastně pořád anglicky a nejlepší je, že se dozvídáte spousty informací o jiných zemích. Je to obohacující.

Veronika Plzáková, Supply planner

Mezinárodní tým

Najdete u nás kolegy z různých koutů světa. Jednak díky tomu, že v rámci IKEA lidé na pozicích rotují a také, protože máme dodavatele v různých zemích a lidé se znalostí lokální kultury mají vždy výhodu. Kdo má takové prostředí rád, kdo rád cestuje a rád používá angličtinu, ten se u nás bude cítit jako doma.


    
     Pablo Ramon Coroner Real
    

    
     –
    

    
     Production Manager
Pablo Ramon Coroner Real
Production Manager
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

    
     Pavel Novák
    

    
     –
    

    
     Business Developer
Pavel Novák
Business Developer

Není nákupčí jako nákupčí

V IKEA máme jiný přístup ke všemu, a tak tomu je i v případě našich dodavatelů, od kterých nakupujeme komponenty, suroviny nebo celé hotové výrobky. V IKEA nenajdete nákupčí, ale najdete tu Business Developery. Naším každodenním úkolem je rozvíjet vztah s dodavatelem, pomáhat mu dodržovat námi vytyčené standardy a rozvíjet ho tak, aby dokázal s našimi požadavky držet krok. Většina našich dodavatelů, od kterých nakupujeme, jsou s IKEA více let. Nevytváříme vztahy, které by nebyly trvalé. Naše práce se nedělá od stolu, ale v konkrétní továrně u konkrétního dodavatele, se kterým společně vyvíjíme naše produkty.

Ve chvíli, kdy se s dodavatelem domluvíme na spolupráci, vytvoříme mikrotým, který s dodavatelem úzce spolupracuje. Takový tým se skládá z Business Developera - udržuje celý obchodní vztah s nadhledem a napojením na strategii IKEA, Production Engineera - pečuje o výrobní část a společně s dodavatelem neustále pracuje přímo na linkách a posledním v týmu je Supply Planner, který zajišťuje logistickou část a to, aby výrobky byly na obchodních domech včas a ve správné kvalitě. Shrnout to můžeme následovně, vždy se někdo stará o obchodní vztah s dodavatelem, někdo další pečuje o výrobu a její optimalizaci a někdo se stará o celý logistický proces.

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

IKEA Purchasing Office

Najdete nás na Zličíně, ale na opačné straně než je obchodní dům IKEA. 2 minuty pěšky od metra je kancelářský komplex Oregon House a naše kanceláře jsou ve 3. patře

DUCH IKEA

silná a živá realita

Je samozřejmé, že bylo mnohem jednodušší udržovat ho při životě dříve, když nás bylo nepoměrně méně. Tenkrát jsme k sobě měli blíž a mohli jsme si spolu promluvit. Dnes, kdy se člověk postupně ztrácí v kolektivních smlouvách a je registrovaný pod číslem na personálním oddělení, je to mnohem těžší. Dříve byly věci mnohem konkrétnější: vůle pomoci si navzájem, umění dokázat hodně s minimem chytře vynaložených prostředků, šetrnost hraničící až s lakotou, respekt, pokora nebo nekonečné nadšení a úžasná soudržnost v dobrém i zlém. Společnost se však od té doby změnila stejně tak, jako se změnila IKEA.

Duch IKEA je však určitě stále ještě živý. Denně staří i noví zaměstnanci vynakládají mimořádné usilí a mnozí cítí i pracují stejně jako my kdysi. V tak velké skupině - jako je ta naše - nemohou všichni být stejně zodpovědní a nadšení. Někteří určitě považují svou práci jen za prostředek obživy - je to práce jako jakákoliv jiná. 

Někdy je jen naše chyba, že se nám nedaří podělit se o naše nadšení s ostatními. Někdy dokonce rezignujeme, protože jednoduše nedokážeme vnést jiskru a život do, na první pohled, jednotvárné práce. Ale skutečný duch IKEA stále ještě vládne. Je založený na našem nadšení, na neustálé snaze zlepšovat, uvědoměle přispívat k hospodárnosti, na naší vůli přebírat zodpovědnost, na ochotě pomoci, na naší pokoře a na jednoduchosti našeho vystupování. Musíme mít zájem jeden o druhého a vzájemně se inspirovat. Nemůžeme ale nutit ty, kteří nechtějí jít naší cestou.

Práce nemůže být nikdy jen zdrojem obživy. Bez nadšení pro práci ztratíme třetinu svého života a ta nikdy nemůže být tím, že si v práci tajně čteme časopisy. Pro vás, kdo máte vedoucí postavení a z něho vyplývající zodpovědnost, je motivace a rozvoj našich pracovníků životně důležitá věc.

Ingvar Kamprad, zakladatel IKEA (citace je z interní knihy “Testament obchodníka s nábytkem”, který Ingvar Kamprad sepsal 20. 12. 1976)

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

    
     Pavel Vápenka
    

    
     –
    

    
     Business Development Manager
Pavel Vápenka
Business Development Manager

Skandinávský konsensus

Skandinávská kultura je o hledání společného rozhodnutí. Pokud máme udělat důležité rozhodnutí v týmu, musíme vědět, že s ním celý tým souhlasí. Pro lidi, kteří jsou zvyklí rozhodovat rychle a sami, může být tento styl rozhodování frustrující. Možná krátkodobě. Cílem není dělat práci pomalu a zdržovat se diskuzemi, cílem je rozhodnout se na základě různých úhlů pohledu, různých názorů a mít jistotu, že jsme nic nepřehlédli. Z dlouhodobého pohledu je skandinávský styl velmi funkční a umožňuje eliminovat chyby a předvídat dopředu.

IKEA nedělá rozhodnutí pro zvýšení ceny akcií nebo jiné uspokojení akcionářů. IKEA dělá svá rozhodnutí s výhledem na 25 let a pokud to pochopíte, dostane vaše práce úplně jiný rozměr.

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Kultura otevřenosti

Otevřenost je jednou z klíčových hodnot celé firmy. Naše komunikace je vždy transparentní jak dovnitř firmy, tak směrem k našim zákazníkům. Otevřenost a upřímnost je pro naší firemní kulturu charakteristická a rozhodně to nejsou jen prázdná slova. To poznáte hned při výběrovém procesu. V jednom z posledních kol, když už cítíme, že by náš pracovní vztah mohl vzniknout, vás vezmeme k dodavateli. Strávíte s námi celý den. Dozvíte se, jak pracujeme, přemýšlíme a jak se k sobě chováme a jaký vztah máme s dodavateli. Otevřenost a férové jednání požadujeme i po všech našich partnerech a všech dodavatelích.

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Buddy koncept

Po vašem nástupu do týmu dostanete svého “mentora”, který vám bude první rok neustále při ruce. Dokud se neosamostatníte a nebudete si jistí, že již nepotřebujete každodenní pomoc (my tomu říkáme, že jste “in the role”), tak vás bude buddy podporovat a pomáhat vám.

Přidělený buddy je člověk, který ví o vaší práci a zná odpovědi na otázky, které jako nováček na své pozici budete pokládat. Pomáhá vám při seznámení s celým týmem, s pochopením našich principů a stylu práce. Jako nováček v IKEA se neocitnete nikdy bez intenzivní podpory. Vzájemná podpora je v naší DNA a to i díky tomu, že se jí učíme dávat a dostávat hned po nástupu.


    
     Michaela Zubíková
    

    
     –
    

    
     Supply Planner
Michaela Zubíková
Supply Planner

Onboarding experience

Váš onboarding začne už při výběrovém řízení. Přibližně ve třetím kole se potkáte na celý den s týmem a často odjedete k některému z dodavatelů. Uděláte si tak představu, jak fungujeme a jací jsme. Ve chvíli, kdy si plácneme, tak na začátku vaší zkušební doby dostanete projekt, jehož cílem bude seznámit se s prací vašich kolegů napříč všemi týmy. Není to jen projekt, který by neměl žádný vnitřní dopad. Naopak, dostanete důvěru zlepšit nějaký stávající proces napříč celou kanceláří. U toho se seznámíte s klíčovými kolegy, kteří jsou na obdobných pozicích v jiných týmech, a pomůžete nám hned v začátcích dělat naši práci zase o kousek lépe.

Vedle toho dostanete seznam toho, co si máte projít a s kým se potkat. Jsme přesvědčeni, že se stanete součástí celého týmu velmi rychle.

„Tady na mě hned od začátku působilo příjemné kamarádství. Není to strojené, jsme takoví jací jsme a je to prostě dobrý. “

Michaela Zubíková, Supply planner
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Na jaře tady proběhla velká akce "Talent week”, kterou jsme půl roku připravovali. Týden plný workshopů, diskuzí a setkání s lidmi z různých organizací, kteří měli v IKEA zajímavou kariéru. Myšlenka této akce byla lidem ukázat, že každý je pro nás talent, jen je potřeba objevit svůj potenciál. Také jsme je chtěli inspirovat, aby věděli, že IKEA je svět plný možností a my je určitě podpoříme v dalším rozvoji.

Kristýna Brabcová, HR generalist
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Jsme tady pro lidi s otevřenou myslí

IKEA je pro lidi, kteří jsou schopni vnímat své okolí, kteří jsou schopni poslouchat názory jiných lidí, zvažovat jiné možnosti a přizpůsobit se, když je to potřeba. Je potřeba se dívat na svět v širokém kontextu. Proto je IKEA úspěšná, protože nikdy neopomíjí různé úhly pohledu a možnost, že věci nejsou tím, čím se zdají být na první pohled. Jsme tady pro lidi, kteří chtějí spolupracovat, kteří se na svět dívají optimisticky a mají chuť se zlepšovat a zlepšovat i své okolí.

Pracujeme šetrně a s respektem k životnímu prostředí. Máme sustainability tým, který audituje celý řetezec dodavatelů i subdodavatelů, řeší se zdroje materiálů, způsoby výroby atd.


    
     Tomáš Růžička
    

    
     –
    

    
     Deputy Category Manager
Tomáš Růžička
Deputy Category Manager

Společně s dodavateli

Naši dodavatelé jsou po celém světě. My máme na starosti převážně střední a východní Evropu a protože značná část práce je u našich dodavatelů, tak zároveň hodně cestujeme. U dodavatelů trávíme hodně času, protože jedině tak můžeme říct, že s nimi opravdu spolupracujeme.

Díky tomu se naše pražská kancelář může zdát většinu času prázdná a opuštěná. Většina kolegů je někde v terénu s dodavateli.

Proto máme HOME DAYS. Dny, kdy se všichni scházíme v kancelářích. Ten den nikdo necestuje, nikdo nemá homeoffice. Všichni se potkáme při snídani v kancelářích na Zličíně a rozebíráme novinky z IKEA většinou za účasti kolegů ze zahraničí, kteří se připojují skrze telekonferenci.


    
     Julie Muchnová
    

    
     –
    

    
     Quality Reviewer
Julie Muchnová
Quality Reviewer
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

SLOVA

Ve většině podniků dostala v IKEA slova se silným hodnotovým nábojem a krátké výrazy vlastní život a vlastní význam (níže popsané definice jsou dalším výňatkem z Testamentu obchodníka s nábytkem, který Ingvar Kamprad doplnil v roce 1996).

Pokora

Více než cokoliv jiného se jedná o respekt. Ohled a respekt, přívětivost a ochota, upřímnost, umění přiznat své omyly, naslouchat druhým - to jsou příklady vlastností, kterých si v IKEA cením. To vše rozumíme pod pojmem pokora.

Jiný styl

Odvážit se něčeho je jedním z nejdůležitějších kritérií úspěchu v IKEA. Přicházet s nekonvenčními nápady a odvážit se je vyzkoušet, to jsou vlastnosti, které podporujeme. V IKEA můžeme v rámci našeho konceptu zkoušet vždy nové a zajímavé nápady.

Pospolitost a nadšení

Pečovat o pospolitost a nadšení pro práci má rozhodující význam pro náš úspěch. To je právě ta malá zvláštní přednost, která k nám přitahuje dobré pracovníky a podporuje naše spolupracovníky, aby přispěli něčím navíc, co nás dělá lepšími a úspěšnějšími, než jsou naši konkurenti.

Jednoduchost

Jednoduchost znamená přirozenost, efektivitu a rozum. Čím méně je instrukcí a čím jsou kratší, tím jednodušší a přirozenější je se podle nich řídit. Čím jednodušší vysvětlování, tím větší porozumění a zároveň i angažovanost.

Učíme se z chyb

S právem chybovat se pojí povinnost měnit a opravovat. Nesnažíme se obhajovat špatná řešení, neplýtváme časem na vysvětlování proč se věci nezdařily. Měníme a zlepšujeme a je-li potřeba, měníme a zlepšujeme znovu. Říkáme, že jen ten kdo spí, nechybuje.

Zkušenost

Nebezpečné slovo, se kterým je nutno naučit se zacházet. Mnoho velkých vynálezů se zrodilo právě ze vzdoru proti zkušenosti, dokonce jako důsledek nedostatku zkušenosti. Pozitivní i negativní životní zkušenosti jsou základem budoucího jednání.

Šetrnost

Ekonomická šetrnost, ohled na přírodu a naše okolí, nás inspiruje k tomu, chovat se šetrně a ohleduplně. Chceme vystačit s malými prostředky. Šetrnost je naší klíčovou hodnotou od začátku.

Čestnost

Čestná IKEA! Asi nejhezčí pojem, který jsme vytvořili s našimi zákazníky. Ale pojem, který se stává nebezpečným bumerangem v případě, že nežijeme podle toho, co kážeme.

Energičnost

Energičnost je další vlastnost, které si velmi vážíme. Chceme být zástupem nadšenců se silnou vůlí, kteří si cení jednoduchého a pozitivního životního stylu.

IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe
IKEA Purchasing & Logistics Area Central Europe

Momentálně nejsou otevřeny žádné pozice.