Gymnázium Fostra

Gymnázium Fostra vytváří moderní a dynamické vzdělávací prostředí, kde klíčovou roli hraje praktická zkušenost učitelů, kreativita a individuální přístup. Jejich cílem je připravit studenty na výzvy současného světa a podpořit jejich osobní růst. Gymnázium založili jako svou další školu zkušení podnikatelé, kteří vytvořili největší soukromou vysokou školu Ambis, vyšší odbornou školu CEDUK, nebo největší českou vzdělávací skupinu, do které patřily společnosti jako Tutor, Top vision a Caledonian School. Jejich ambicí je pod hlavičkou Fostra vytvořit novou síť středních škol a gymnázií po celé České republice. Všechny členy týmu spojují velké zkušenosti v oboru, houževnatost a obrovská touha posunout české vzdělávání o velký kus vpřed.

Nabídka příležitostí 5


    
     Sandra Keyzlarová
    

    
     –
    

    
     Ředitelka
Sandra Keyzlarová
Ředitelka

Stavíme novou síť gymnázií a škol

Naší vizí je poskytnout studentům vzdělání, které je připraví na moderní svět, motivuje k hledání a rozvíjení vlastních zájmů a talentů.

Příležitost, která se objeví jednou za život

Paralelně s otevřením našeho prvního gymnázia v Praze na Žižkově jsme požádali Ministerstvo školství o možnost zřídit další školy po celé České republice. Kromě standardních gymnázií plánujeme česko-ukrajinské gymnázium, technické lyceum a také evropské gymnázium, na kterém může participovat i zastoupení Evropské unie v Praze.

Chceme využít našeho know-how a zkušeností s budováním úspěšných soukromých škol tak, aby se studenti ve všech regionech mohli vzdělávat v prostředí, které klade důraz na integraci praktických zkušeností do výuky, flexibilitu učebních plánů, podporu kreativity a partnerství mezi učiteli, studenty a rodiči.


    
     Lucie Svobodová
    

    
     –
    

    
     Projektová manažerka
Lucie Svobodová
Projektová manažerka

Fostra je pro mě velmi unikátní projekt a jsem strašně ráda, že jsem tady. Za ty roky ve školství vím, co se mi kde líbilo a naopak, co bych kde změnila. Teď mám příležitost budovat novou školu podle toho, jak cítím, že je to nejlepší. Mohu tvořit a není to tak, že mi někdo řekne bude to takhle, protože někdo jiný tak rozhodl.

Eliška Kalová, Zástupkyně ředitelky školy

Potkala jsem ve Fostře lidi, kteří opravdu chtějí změnit školství a učitelství k lepšímu.

Lucie Svobodová, Projektová manažerka

Teď tady leží jedinečná šance růst s námi a tvořit nové školy. Vdechnout jim život, dát do nich kus srdce a zažít skvělý pocit, když člověk pracuje na něčem, co má obrovský smysl.

Stavíme na 3 pilířích

Rozvoj osobnosti studenta

Cílem je formovat mladého člověka, který si uvědomuje své místo ve společnosti, má jasnou představu o tom, co ho činí spokojeným i šťastným a zná své silné a slabé stránky. Každý student má k dispozici zkušeného kouče a kariérního poradce. 

Kompetence 21. století

Pro rychle se měnící svět jsou důležité dovednosti, jako kritické myšlení, kreativita, schopnost učit se a sebepoznání. Během výuky i mimoškolních aktivit studenty seznamujeme s různými tématy, jako je finanční gramotnost nebo digitální rovnováha.

Společenská odpovědnost

Chceme, aby se naši studenti aktivně zapojovali do občanské společnosti. Proto bychom rádi, aby každá třída měla svůj dobrovolnický projekt, skrz který spolupracuje s vybranou neziskovou organizací. 

Aby naši učitele byli fostří

Protože foster v angličtině znamená podporovat růst.


    
     Lucia Ondrušová
    

    
     –
    

    
     Učitelka
Lucia Ondrušová
Učitelka

Osobnosti, které motivují a vedou studenty k úspěchu

Vytváříme prostředí, které podporuje sebevědomí studentů, jejich samostatnost, jedinečnost a naplňuje jejich touhu po poznání. Aby bylo takové prostředí účinné, je nutné, aby lidé, kteří jej tvoří, byli autentičtí, féroví a otevření. Náš tým tvoří učitelé a odborníci z praxe, kteří chtějí předat studentům nejen své know-how, ale i životní zkušenosti. Být pro ně vzorem a vybavit je principy a dovednostmi, které jim pomohou najít své místo ve světě a uspět v něm.

Důležitá je pro nás empatie a umění nejen vtáhnout studenty do svých předmětů, ale zejména schopnost umožnit studentům objevit a rozvinout jejich silné stránky.


    
     Ondřej Ryboň
    

    
     –
    

    
     Učitel
Ondřej Ryboň
Učitel

Říkal jsem, že do školství nechci, protože má svá specifika. Ve Fostře mi ale slíbili, že mohu učit, jak chci. Tak jsem si řekl: 'OK, když mohu učit, jak chci, zkusím to.' A zatím se jejich přístup potkává s mým vnímáním světa. Hodně oceňuji, že když mě něco napadne, tak to mohu v hodinách dělat a nikomu nemusím vysvětlovat, proč to tak dělám.

Martin Župka, Učitel

Svoboda učit a tvořit podle sebe

Většinu z nás si Fostra získala svým prostředím postaveným na svobodě, tvořivosti a autonomii. Před prvním školním rokem jsme si společně definovali rámcové Fostra standardy, ale jak si je převádíme do vyučovacích hodin, je jen na každém z nás. Máme svobodu ve výběru učebnic, pomůcek, způsobu a formy výuky nebo i v tom, jestli si budeme se studenty tykat či vykat. Vyučování si můžeme tvořit podle svého a pro mnohé z nás to byl i důvod, proč jsme se k učení po letech vrátili nebo s ním začali. 

Pohodový tým

Stejně tak, jak je pro nás zásadní kvalita výuky každého učitele, je pro nás extrémně důležitá i vyzrálost jeho osobnosti. Tento princip do nás otiskli naši zakladatelé, kteří věří tomu, že největší hodnotou školy není budova nebo pozemek, ale lidé. Díky tomu se nám povedlo vytvořit ve sborovně sehraný tým, který táhne za jeden provaz. Oceňujeme, že se na sebe můžeme vzájemně spolehnout, otevřeně spolu komunikovat a chovat se přirozeně bez toho, aby nás někdo soudil. I když učíme různé předměty, v různých časech a různými způsoby, rádi na vyučování spolupracujeme a vzájemně se radíme nebo si sdílíme naše best practices. Když učíš češtinu a máš pocit, že by bylo fajn propojit tvou hodinu s hodinou dějepisu, stačí se domluvit. 

Věříme, že pozitivní a konstruktivní přístup nám v týmu dodává sebejistotu, podporuje kreativitu a pomáhá úspět.

Perfektní zázemí pro růst

Náš pozitivní mindset není o slepém optimismu, ale spíše o uvědomění si, že snažením a prací můžeme ovlivnit svůj osud a dosáhnout cílů, které se na začátku mohli zdát až příliš ambiciózní. Je k tomu potřeba pouze vlastní chuť učit se, inovovat a vnímat zpětnou vazbu od kolegů, studentů nebo učitelů. Na oplátku ti nabízíme perfektní zázemí, ve kterém učitele nevnímáme jako někoho na posledním místě, ale naopak jim aktivně pomáháme, aby se mohli soustředit na samotnou práci a rozvíjet se. Když potřebuješ něco zařídit, např. výlet, projektový den nebo koupit nové pomůcky, ozvi se někomu z vedení a pomůžeme ti.

Každý jeden kolega je pro mě inspirací. Uměla bych si s nimi povídat hodiny o tom, jak učí. Přijde mi naprosto perfektní, že se s nimi mohu radit a načerpat z jejich praxe.

Lucia Ondrušová, Učiteľka

Tady má učitel volnou ruku vybrat si učebnici podle sebe. Máme tu dva fyzikáře a každý učí z jiné učebnice.

Lucie Svobodová, Projektová manažerka

Rozhovor se spolumajitelem Stanislavem Pavlínem

"Skutečnou hodnotou našich škol jsou lidé a jejich schopnost vzájemně spolupracovat."

V oblasti vzdělávání podnikáte od roku 2008. Co je podle Vás v tomto odvětví nejdůležitější?

Skutečnou hodnotou našich škol nejsou budovy nebo technické vybavení, ale nadšení lidé a jejich schopnost podporovat rozvoj studentů, spolupracovat s kolegy a vzájemně se inspirovat. Tím mám na mysli učitele, ředitele, ale i všechny nepedagogické a podpůrné role týmu s jejichž pomocí můžeme naplňovat naši misi rozvíjet v dětech touhu po vzdělání, úspěšném a spokojeném životě. Bez nich bychom naši misi nenaplnili, byly by to jen další obyčejné školy.

Zároveň pevně věřím, že klíčovou osobou v každé škole je ředitel nebo ředitelka. Tuto pozici se snažíme obsadit ještě předtím, než máme vybranou budovu a ve fázi, kdy tvoříme celou školní koncepci. Je pro nás důležité, aby se ředitel nebo ředitelka mohli podílet na budování celé školy od A do Z, zanechat ve škole svou stopu a sestavit si tým učitelů, se kterým to bude celé dobře fungovat. Takové zadání je velká výzva a není to pro každého, toho jsme si vědomi.

Pro jaký typ lidí je tato mise vhodná?

Základním předpokladem je nadšení. Vnitřní touha překonávat zažité status quo. I když rosteme a je nás dohromady přes sto, stále si zachováváme charakter rodinné firmy. Všichni dělají všechno a vzájemně si pomáháme. Vážíme si lidí, kteří mají stejné hodnoty jako je sounáležitost, respekt, ochota si pomáhat a investovat do práce i něco navíc. Ne proto, že musíte, ale protože vám to přijde normální.

Kde berete inspiraci? S kým se případně radíte při rozvoji škol?

Považuji za velice zásadní, aby se naše školy posouvaly a braly si to nejlepší ze světa kolem nás a držely s ním krok. Pracujeme na tom na několika úrovních. Jednak je pro mě osobně velkou inspirací anglosaský vzdělávací systém a určitá schémata bych rád převedl do českého prostředí.

Velká inspirace přichází také zevnitř našeho týmu. Naprostá většina dobrých nápadů a inovací, které jsme v uplynulém období realizovali, přišla právě od kolegů. Z toho mám velkou radost, protože to jen potvrzení toho, že jsou to lidé na správném místě.

Kolem škol navíc tvoříme poradní sbor z lidí mimo naše školy. Skládá se zejména z osobností, které mají ke vzdělávání blízko a zároveň jsou pro nás inspirací v dalších oblastech, ve kterých jsou odborníky. Společně identifikujeme a řešíme nové výzvy, například aktuálně jak nejlépe zapojit umělou inteligenci do výuky.

Pro naše učitele budujeme Fostra academy, která jim přináší možnost neustálého rozvoje, vzdělávání a zdroj inovací. Všemi těmito mechanismy chceme ovlivňovat kulturu, jak na našich školách učíme.

Budování školy je běh na dlouhou trať. Jak vyhodnocujete, jestli se Vám to daří?

Úspěch školy se nedá změřit jednou metrikou. Snažím se vnímat celý ekosystém, který kolem školy je. Mluvím se studenty, s učiteli, s rodiči. Zpětná vazba je pro mě velmi cenná a díky ní vím, jestli jdeme správným směrem. Aktuálně mohu hrdě konstatovat, že studenti i jejich rodiče jsou s námi velmi spokojení. To mi dává přesvědčení, že jdeme správným směrem. Osobně, ale vždy vidím prostor pro zlepšení.  Nejhorší, co by se nám mohlo stát je ustrnout na místě, přestat se chtít dále zlepšovat. Ale to se nám nestane (smích).

V září 2023 jste otevřel první gymnázium Fostra na pražském Žižkově. Jaké máte plány do budoucna?

Plánů máme celou řadu, protože chceme české vzdělávání posunout k vyšším standardům. A to lze pouze tak, že budeme zakládat další školy. Požádali jsme Ministerstvo školství o možnost otevřít několik dalších gymnázií. Také připravujeme technická lycea. Lycea z našeho vzdělávacího systému téměř vymizela a myslím, že je to škoda. V našem podání jde o formu kvalitativně srovnatelnou s gymnáziem a ještě k tomu student získá technické znalosti. Takže pokud chcete studovat například architekturu na vysoké škole, je to pro vás nejlepší volba. Vzhledem k aktuální situaci v Evropě máme také na ministerstvu podaný projekt česko-ukrajinského gymnázia a projekt evropského gymnázia pod záštitou zastoupení Evropské komise. 

Čeho byste, Vy osobně, chtěl s gymnázii dosáhnout?

Mým cílem je vytvořit síť středních škol výjimečné kvality, které budou pozitivně hodnotit studenti i jejich rodiče. Prostřednictvím škol bych chtěl posouvat český vzdělávací systém ke světovým standardům a rozšířit tak možnost studovat v Čechách na gymnáziu mezinárodních kvalit. A já osobně bych si přál, aby studenti na léta u nás vzpomínali jako na ta nejlepší ve svém studentském životě.

Lepší jednou zažít, než o ní stokrát slyšet

Jsme nároční a od kolegů očekáváme schopnost zaujmout, využívat moderní technologie a aktivní práci se studenty tak, aby jim odevzdali maximum možného.

Proto, když se rozhodneš k nám přidat, budeme chtít zažít tvou výuku. Všichni jsme to měli stejně a na pohovoru dělali ostatním kolegům ukázkovou hodinu. Potřebujeme zažít, jak interaguješ se studenty, jaké metody máš rád, jak mluvíš a jak si poradíš i s těžšími situacemi. Na místě si pak tvou hodinu projdeme, abys věděl, co se nám líbilo nebo naopak.

Je tu pro nás velmi dobré zázemí a cítíme pevnou půdu pod nohama. Veškerou svou energii můžeme věnovat do rozvoje svého předmětu a pedagogických dovedností.

Fostra Academy

S plánovanou expanzí našich škol do regionů připravujeme vlastní interní rozvojovou platformu pro učitele. Chceme jim poskytnou didaktickou i metodickou podporu tak, abychom na všech školách zajistili jednotnou úroveň a kvalitu nejen výuky, ale také komunikace se studenty nebo rodiči. Fostra Academy bude kombinovat prezenční i dálkovou formu a nabízet odborná setkání a workshopy s kouči, lektory nebo psychology s cílem posílit kompetence všech našich učitelů a ředitelů.

Zatím jen Praha, ale další místa již brzy

Naše první gymnázium si našlo domov na pražském Žižkově. Nová gymnázia, jejíchž otevírání je zatím v procesu, si svůj domov postupně hledají. Důležité pro nás je, aby všechna místa byla lehce dostupná a poskytovaly potřebné zázemí jak pro učitele, tak pro studenty.