Frank Bold

Frank Bold je expertní skupina složená z právníků, konzultantů a dalších profesionálů, kteří se specializují na právní poradenství v oblasti zelených financí, udržitelného stavitelství, obnovitelné energetiky, public affairs a služby v public relations. Mezinárodní tým čítá přes sto odborníků a své pobočky má rozmístěné v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Pro Frank Bold je charakteristický společenský přesah. Jsou certifikovanou B Corporation, co znamená, že své podnikání propojují s odpovědností vůči společnosti. Provozují bezplatnou právní poradnu, založili a expertně zajišťují fungování Rekonstrukce státu. Stojí také za vznikem Alliance for Corporate Transparency, kde se zabývají tématem korporátní odpovědnosti v EU. Důležitým tématem pro Frank Bold je také svoboda slova, kterou vnímají jako základní stavební kámen svobodné a demokratické společnosti.

Nabídka příležitostí 3

Svoboda je...

Odpovědnost za sebe a okolí. Možnost být sám sebou. Říkat své názory a žít své postoje. Svoboda je umět říct ne, když s něčím nesouzníme. Svoboda je být součástí kolektivu, ale nemuset se podřizovat většině. Svoboda je nemuset naplňovat nevyřčená očekávání. Svoboda je vyjasňování a diskuze. Svoboda je volba i toho, jak budeme dělat svou práci.

Svoboda je, když se můžeme vydat vlastní cestou a rozhodnout se podle toho, jak to cítíme. Svoboda je respekt k člověku uvnitř i venku. Ve Frank Bold si svobody vážíme.


    
     Pavel Franc
    

    
     –
    

    
     CEO / advokát
Pavel Franc
CEO / advokát

Mikrosvět Frank Bold

Svět, který najdete ve Frank Bold, pravděpodobně nenajdete nikde jinde. Je jedinečný, specifický, bezpečný, podnětný a dává nám možnost se rozvíjet. Špičky v oboru u nás potkáte na chodbě v papučích, všichni si u nás tykají a všichni se zajímají o to, kam Frank Bold směřuje. Jsme neformální prostor, který nesvazujeme nadbytečnými pravidly. I když rosteme, neformálnost je pro nás stále charakteristická. Flexibilita a svoboda jsou obrovským benefitem pro mnoho z nás. Obojí je vyváženo zodpovědností za osobní i společné cíle. Chceme současně žít i pracovat a v práci, kterou děláme, nacházet smysl.

Děláme užitečné věci a poskytujeme profesionální služby, proto máme vysoké nároky na sebe a na naše výstupy. Na prvním místě jsme odborníci, kteří dodávají vysoký standard kvality práce.

Pavel Franc, CEO Frank Bold / advokát

Ve Frankovi jsem se naučila, že nic není nemožné – když si ve firmě řekneme, že něco chceme a začneme na tom pracovat, dokážeme to dotáhnout k výsledku.

Hana Sotoniaková, Konzultantka

    
     Jana Kravčíková
    

    
     –
    

    
     Chief People Officer
Jana Kravčíková
Chief People Officer

Jmenujeme se Bold. Frank Bold.

Být Frank Bold pro nás znamená být upřímní ("frank") a odvážní ("bold"). Chceme ukázat, že otevřenost a smělost můžou být, vedle práva a informovanosti, skvělým nástrojem, který mění svět k lepšímu. Naše zkušenost je, že když se pro to rozhodneme, můžeme toho hodně změnit. Jsme Občané 2.0, kterým není lhostejné, v jakém světě žijeme. Máme velmi přísný etický kodex. O tom, s kým do spolupráce půjdeme nebo nepůjdeme, rozhoduje celý tým a náš kodex je nám při diskuzích vodítkem. Nespolupracujeme s těmi, kteří poškozují životní prostředí nebo se podílí na korupci. Snažíme se posilovat transparentní prostředí a chceme být příkladem dobré praxe.

Frank Bold

Sedíme v krásných prostorách brněnské Otevřené zahrady nedaleko hradu Špilberk na ulici Údolní. Když potřebujeme v klidu přemýšlet, můžeme se vydat mezi bylinky, včely a stromy. Naše další pobočky najdete v Praze, Ostravě, Krakově a Bruselu.

Frank Bold
Frank Bold

    
     Martin Kornel
    

    
     –
    

    
     Advokát
Martin Kornel
Advokát

Jsme "B Corporation"

Rozrůstáme se a přichází k nám noví kolegové. Na pohovoru jsou často překvapení, že se jich neptáme na to, kde se vidí za pět let, ale zajímá nás, jaké mají vnitřní hodnoty, jejich názor na Evropskou unii a jak vnímají svět kolem sebe.

Hodnoty jsou pro nás rozhodujícím ukazatelem směru ve všem, co děláme. Jsme první certifikovaná "B Corporation". Je to certifikace, která se uděluje za odpovědné chování vůči světu kolem sebe, jak z pohledu zodpovědného přístupu k podnikání a společenské odpovědnosti, tak zároveň z pohledu vnitřního fungování a respektu k zaměstnancům. Jsme B Corporation a jsme na to patřičně hrdí.

Srdcem aktivisté

Máme historii, která nás formuje. Vždy jsme měli na stole velká témata, kterým jsme věnovali pozornost. Začínali jsme s kauzami jako např. zneužívání značky BIO ze strany společnosti Danone. Jsme stále srdcem aktivisté, kteří se nespokojí s tím, jak některé věci nefungují. Chceme přispět k lepší společnosti právem, za pomoci argumentů a odborných studií. Většina z nás je tady právě proto, že se Frank Bold věnuje i společensky prospěšným aktivitám, ať už jde o podporu obnovitelných zdrojů energie, aktivních občanů či pro společnost přínosného a odpovědného podnikání nebo lobbování protikorupčních zákonů. Právo je pro nás prostředkem, ne cílem.


    
     Kristína Šabová
    

    
     –
    

    
     Vedoucí týmu Odpovědná energie, na rodičovské dovolené
Kristína Šabová
Vedoucí týmu Odpovědná energie, na rodičovské dovolené

Měníme svět. Právem

Veřejné právo je naše srdcová záležitost. Vyhráli jsme desítky sporů u Nejvyššího správního soudu. Pomohli jsme vyhlásit místní referenda, uchránili nejcennější části přírody v Jeseníkách a Beskydech, podpořili desítky aktivních občanů v konkrétních případech transparentního fungování obcí. Prosadili jsme na evropské úrovni zavedení povinnosti tzv. nefinančního reportingu - povinnosti určitých velkých podniků zohlednit ve svých výročních zprávách sociální a environmentální dopady, otázku lidských práv a rizika korupce. Prosadili jsme 5 protikorupčních zákonů, jako je veřejný registr smluv nebo transparentní hospodaření politických stran. Spravujeme bezplatnou webovou poradnu a naše právní tipy a rady odebírá více než 10 000 Občanů 2.0, klientů a dalších partnerů.

Jedna z našich stážistek nám po absolvování stáže napsala, že jí působení u nás vrátilo motivaci a víru v právní obor. Další stážista zase děkoval za to, že se studentům u nás věnujeme, školíme je a dáváme jim zpětnou vazbu. To často v jiných stážích nezažijí.

Míša Chatrná, koordinátorka stáží

    
     Kristýna Delmar
    

    
     –
    

    
     Advokátní koncipientka
Kristýna Delmar
Advokátní koncipientka

Já jsem taky Frank

Frank Bold tým je hodně diverzní, rozmanitý a dobře nakombinovaný. Potkáte u nás katolíky, ateisty, ženský i mužský princip, máme nadšené mládí, což reprezentují stážisté a čerství absolventi, a vedle nich zkušené matadory a mentory. Prosazujeme diverzitu, protože máme ověřené, že funguje skvěle. I když máme své spory a občas nám trvá, než se správně pochopíme, tak fungujeme dobře při společné diskuzi a hledání společných cest. Zapadne k nám každý, kdo má chuť pracovat, podávat ty nejlepší možné výsledky a souzní s našimi hodnotami.


    
     Filip Gregor
    

    
     –
    

    
     Vedoucí týmu Odpovědné firmy
Filip Gregor
Vedoucí týmu Odpovědné firmy

Globální změna

Naším snem je, aby svoboda a odpovědnost byla součástí našeho každodenního života na všech úrovních. Chceme inspirovat korporace, které mají globální rozsah, k uvědomění si dopadu svého podnikání a chování. Společně s kolegy v polském Krakově pracujeme na transformaci energetiky od tradičních centralizovaných zdrojů jako je uhlí k dalšímu rozvoji obnovitelných zdrojů a nových chytrých řešení. Zákony a změny, které prosazujeme na české i evropské úrovni, jsou nástroje Davidům proti Goliášům. Podílíme se na tom, aby svět kolem nás byl v rovnováze.

Moje práce není svázaná byrokracií. Mám velkou volnost určovat strategii ve svojí oblasti, definovat si způsob, jak jí naplnit a stanovit si vlastní cíle. K tomu mám velkou důvěru od svých kolegů.

Filip Gregor, Vedoucí týmu Odpovědné firmy

FRANK BOLD KIDS

Projekt Frank Bold Kids vznikl z poptávky našich kolegyň, které chtěly udělat něco pro sladění osobního a pracovního života. Byl to koutek pro jejich děti, a tak kolegyně na mateřské u nás mohly pracovat. Ale zjistili jsme, že to bylo neefektivní, protože to bylo na málo času, a tak jsme založili lesní školku. Dnes máme dvě lesní školky a budeme otevírat třetí. Chceme děti podporovat v odvaze, odpovědnosti, smělosti a spravedlivém vidění světa. Hodnoty Franka Bolda jsou součástí pedagogického plánu.

Baví mě, že naše práce má hodně rozměrů. Pomáháme rozjíždět start-upy i uzavírat smlouvy na investice za stovky milionů korun. Vedle toho školíme města a úředníky, jak správně zveřejňovat smlouvy nebo pracovat s nařízením GDPR a zároveň realizujeme konference týkající se obnovitelných zdrojů, stavebního zákona a inovativního byznysu.

Kristýna Delmar, Advokátní koncipientka
Frank Bold
Frank Bold
Frank Bold
Frank Bold

Není stáž jako stáž

Učíme mladé kolegy měnit svět. Právem.

Jsou advokátní kanceláře, které si vezmou stážisty, aby jim pomáhali s administrativní prací. Ve Frank Bold jsou stážisté od začátku součástí týmu. Zjistíš, jak fungujeme, pustíme tě ke konkrétním případům, ukážeme ti, jak na právo zodpovědně a s nadhledem. Představíme ti, proč je pro nás důležitá etika, svoboda a odpovědnost. Nakonec si můžeš vybrat směr, kterým se chceš vydat.

Hledáme kolegy, kteří mají morální integritu, ta je ve Frank Bold absolutní základ. A vedle toho jistá míra odolnosti. Práce u nás je docela těžká a se značným tlakem na kvalitu.

Josef Karlický, Vedoucí týmu Rekonstrukce státu

    
     Míša Chatrná
    

    
     –
    

    
     Koordinátorka stáže Frank Bold
Míša Chatrná
Koordinátorka stáže Frank Bold

TÝMOVÉ HODNOTY FRANKA BOLDA

Uvědomujeme si, že Franka Bolda vytvářejí lidé v jeho týmu. Každý z nás ho tvoří svým každodenním přístupem, jednáním a rozhodnutími, které udělá.

Integrita a sdílení vize

Chceme, aby všichni členové týmu znali důvod, proč Frank Bold existuje, rozuměli tomu, jak přispívají k dosažení společných cílů a sdíleli základní hodnoty a společnou vizi a směr.

Férový přístup

Jednáme spolu vždy férově, slušně a čestně. Usilujeme o férové hodnocení a odměňování všech členů týmu podle jejich zásluh.

Osobní růst každého z nás

Vítáme a podporujeme osobní růst všech členů týmu. Vždy se snažíme dávat prostor lidem tam, kde je patrné, že ho mohou svojí aktivitou zaplnit a pomůže to v jejich osobním rozvoji.

Účast na rozhodování

Záleží nám na názoru lidí v týmu a vytváříme prostor pro to, aby každý, ať je na jakékoliv pozici, měl možnost se vyjádřit a ovlivňovat aktivity a směřování Franka Bolda.

Týmovost

Ať pracujeme na jakékoliv pozici, kopeme za jeden Frank Bold tým. Vážíme si práce každého člena týmu. Umíme spolupracovat, poděkovat si i dát zpětnou vazbu. Společně neseme naše úspěchy i neúspěchy. Podporujeme sdílení informací a know-how napříč celým týmem, aby mohl růst celý tým Frank Bold.

Profesionalita s nasazením pro věc

Každý člen týmu jedná profesionálně a vnímá osobní odpovědnost za své jednání v rámci Frank Bold i navenek. Respektujeme pravidla a postupy, které jsme si domluvili. Nelpíme však na procesech, je pro nás důležitý výsledek. Svou práci děláme s plným nasazením a – pokud je to potřebné – dokážeme vždy

Přátelské prostředí a respekt k lidem v týmu

Záleží nám na lidech ve Frank Bold. Je-li to možné, hledáme cesty, jak podpořit lidi v týmu. Usilujeme o přátelské pracovní prostředí, kde se všem lidem v týmu dobře pracuje a které nikoho systematicky nenutí k práci na úkor jeho osobního života. Pokud to rozumně jde, snažíme se vycházet všem členům

Otevřenost, kritika a prostor pro inovace

Mezi sebou si věci netajíme. Dovedeme připustit různé úhly pohledu, netrváme na jedné pravdě. Jsme otevření debatě, konstruktivní kritika je vítána a aktivně vytváříme prostor pro to, aby ji členové týmu Frank Bold mohli vyjadřovat. Každý člen týmu může přijít s návrhy a podněty, co a jakým způsobem