Eldison

Eldison (dříve FERRO Legal) se sformoval z týmu kolem Štefana Šurina, Mirky Kuklincové a Ondry Stříbného, který od roku 2014 poskytoval právní poradenství technologickým startupům ze střední a východní Evropy. Díky špičkové schopnosti propojit online byznys s právem se stali jejich nepostradatelnou součástí. V Eldisonu vědí, že standardní právnické postupy nestíhají tempo extrémně rychle rostoucích firem. Inspirovaní svými klienty se proto pustili do vývoje vlastního technologického řešení, které má ambici v kombinaci s vysoce specializovanými právními službami pokrýt nejčastěji řešené právní otázky, jako jsou vendor management, vyjednávání komerčních smluv a jejich správa, zaměstnanecký akciový plán a další. Skrz něj chtějí transformovat právní svět startupů tak, aby se v něm právníkům i podnikatelům fungovalo výrazně lépe. Je těžké říct, jestli je dnes Eldison víc právnická nebo technologická firma. De facto na odpovědi nezáleží. Abyste se u nich cítili dobře, musíte milovat oba tyto světy.

Nabídka příležitostí 4


    
     Štefan Šurina
    

    
     –
    

    
     Managing Partner
Štefan Šurina
Managing Partner

Místo, kde se právo potkává s technologií

V Eldisonu věříme, že všechny vysoce odborné služby jako právo, účetnictví nebo auditorství se v nejbližším desetiletí výrazně změní.Většina základních úkonů bude automatizovaných a odpadne tak velká část manuální práce.

K odborníkům se v již blízké budoucnosti dostanou jen složitější a sofistikované požadavky, jejichž řešení bude významně ulehčeno technologiemi.

Naší misí je nahradit část právnické práce technologiemi.

Díky naší platformě se budou moct soustředit na zajímavější oblasti své profese. Věříme, že jednoho dne umožníme právníkům designovat firemní procesy. Vyberou si schéma, které nastaví dle vlastních potřeb. Tím se automaticky definuje vše, co se stane po právní stránce a vytvoří se potřebné dokumenty pro všechny strany. To je vize, kam chceme jít. Poskytovat klientům právně-technologickou platformu pokrývající celou právní agendu a přitom pro uživatele tak jednoduchou, jako jsou dnešní sociálně sítě.


    
     Lucie Ottinger
    

    
     –
    

    
     Project Manager
Lucie Ottinger
Project Manager

Jsme součástí týmů našich klientů

S naším technologickým backgroundem jsme s klienty v mnohem těsnějším kontaktu, než by se v advokacii očekávalo. Jsme součástí jejich interních systémů a komunikujeme s nimi na jejich Slacku nebo Teamsech. Reflektujeme totiž jejich potřebu, aby měli právní partnery, kteří pracují stejně jako oni. Proto jsme se jim přizpůsobili a stali se součástí jejich týmů. Jsme sice externí firma, ale mnoho klientů nás vnímá spíš jako svou vnitřní součást, což nás baví a umožňuje nám to mnohem rychlejší rozhodování a přesnější spolupráci. I proto si vybíráme jen klienty, se kterými si rozumíme hodnotově i pracovně a jsme si tak jistí, že naše řešení jim přinesou opravdovou přidanou hodnotu.

Startupová agenda a jedinečné zkušenosti

Díky blízkému vztahu s klienty, řešíme agendu, ke které bychom se normálně dostali jen jako interní právníci. Získáváme unikátní a hluboké zkušenosti. Zároveň jsme u mnoha klientů současně, což nám umožňuje rychle růst a rozvíjet se v tom, v čem je každý z nás nejlepší. Pomocí našich klientů, což jsou ve většině případů technologické startupy, se dostáváme k nejmodernějším tématům současného práva. Ať už jde o ochranu soukromí, vyjednávání smluvních podmínek se zahraničními partnery, specifika GDPR v SaaS službách, licenční právo atd. Jsme blízko témat, které jsou specifické pro technologické startupy.

Práce je zajímavá. Kdyby jsem šla někam jinam, budu dělat GDPR formuláře a podobné záležitosti. Zde je práce v oblasti privacy na internetu opravdu zajímavá. Velkým faktorem pro mě je dobrá atmosféra v týmu a Mirka, se kterou si rozumím a stojí za mnou. Vždy je mi k dispozici a mám se o koho opřít, s kým se poradit.

Pavla Mészárosová, Senior Associate

Co pro nás znamenají hodnoty Eldisonu?

INTEGRITA

Když jste právník, lehce se můžete dostat k případům, s kterými se nemusíte vnitřně ztotožnit. Na trhu je hodně firem, které neobchodují čistým způsobem. S takovými spolupracovat nechceme a nebudeme. Chceme pracovat s firmami, kterým můžeme věřit, že jejich byznys vyrostl poctivě. V technologickém světě je spoustu lidí, kteří dokázali od nuly vybudovat super firmu a nemuseli u toho podvádět. Chceme se pohybovat ve světě, kde se hraje fair play.

Štefan Šurina, Managing Partner

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

99 % klientů je úplně super. Vystupujeme vůči nim jako lidé. Normálně a neformálně se s nimi bavíme a vždy mezi námi dojde k porozumění. Nebojí se nás ptát a komunikace je vždy příjemná.

Elena Zajacová, Associate

KURÁŽ

Tím, co děláme, se lehce dostaneme k zajímavým lidem a novým produktům. Baví nás vymýšlet nová řešení, která pomáhají našim klientům růst. Nebojíme se měnit zaužívané procesy (včetně těch našich vlastních) a propojovat mezi sebou lidi s různým zaměřením, zkušenostmi a s různými způsoby myšlení.

Miroslava Kuklincová, Partner

    
     Tom Zahrádka
    

    
     –
    

    
     Product Designer
Tom Zahrádka
Product Designer

Když popisujeme, jak fungujeme, mluvíme o obrácené pyramidě

Na vrcholu advokátské kanceláře většinou bývají partneři, kteří jediní komunikují s klienty nebo vydávají právní názory kanceláře. Pro koncipienty nebo začínající právníky jsou často nedostupní. U nás je to obráceně. Nedělíme se podle hierarchie. Každý komunikuje s každým. Koncipient s partnerem. Partner s grafikem. Programátor s právníkem. Vždy otevřeně, přátelsky a bez obalu. Jde nám zejména o společný výsledek a hrajeme o něj všichni s otevřenými kartami a bez postranních úmyslů. Nemáme rádi zákulisní hry nebo individualisty, kterým jde o vlastní prospěch. Mnohem víc si ceníme spolupráci, pomoc mladším kolegům nebo sdílení vlastního know-how s ostatními.

Nemyslím si, že práce v Eldisonu je specifická. Ale to jakým způsobem pracuješ, je specifické.

Miloš Poplar, Associate

    
     Miloš Poplar
    

    
     –
    

    
     Associate
Miloš Poplar
Associate

S klienty za jedním stolem

Od prvních dnů komunikujeme s klienty, kteří nám své požadavky zasílají prostřednictvím ticketů. Ty chodí přímo za lidmi, kteří se nejlépe orientující v dané problematice. Ticket vyřeší sami nebo požádají o pomoc zkušenější kolegy. Vzájemně si hodně důvěřujeme a můžeme se spolehnout, že domluvené věci se stanou. Každý si bere na bedra tolik odpovědnosti, kolik aktuálně unese. Umožňuje nám to fungovat velice efektivně bez nadbytečné kontroly a komunikačního šumu. Špičkovou kvalitu výstupů nám střeží vlastní technologie v kombinaci s pravidlem čtyř očí. Díky komunikaci s klienty se extrémně rychle učíme a zlepšujeme. Nejen po právní stránce, ale i v schopnosti komunikace, formulace právních názorů nebo řízení vlastní práce. 

99 % klientů je úplně super. Vystupujeme vůči nim jako lidé. Normálně a neformálně se s nimi bavíme a vždy mezi námi dojde k porozumění. Nebojí se nás ptát a komunikace je vždy příjemná.

Elena Zajacová, Associate

Komunikace mezi juniorními lidmi a partnerem je u nás úplně normální věc a měla by vždycky probíhat bez stresu. Líbí se mi, že tady každý komunikuje s každým a nedělíme se podle hierarchie.

Miroslava Kuklincová, Partner

Propojujeme zdánlivě neslučitelné světy do diverzního týmu plného rozdílných individualit

Pohybujeme se na pomyslném rozhraní technologického startupu a advokátní kanceláře. Právě díky obrovské rozdílnosti těchto světů jsme schopni vidět věci jinak a zachytit i příležitosti, které jinde přehlédnou. Navzdory rozdílnosti nás všechny spojuje vzájemný respekt, schopnost poslouchat se a rozumně mezi sebou diskutovat bez ohledu na emoce, které v nás dané téma vyvolává. Spolupráci v příjemné atmosféře nám umožňuje dosahovat špičkové výsledky s lehkostí.

Kdybych to porovnal s klasickou advokátkou, tak tam by jsem nikdy e-mail klientovi neposlal, protože by vše šlo skrz partnera kanceláře a klienta bych ani neviděl. Tady celý čas komunikuji s klienty a jdu za Mirkou jenom, když si potřebuji něco ověřit a poradit se.

Miloš Poplar, Associate

Věříme, že způsob jakým bude právník za 50 let poskytovat své služby, bude možná i díky nám diametrálně odlišný.

Dostaneš se do toho rychleji, než bys čekal, protože samostatnost je pro nás velmi cenná

Nezáleží, jestli se připojuješ k právnímu nebo produktovému týmu. V obou najdeš lidi, kteří se ti budou od prvního dne snažit pomoct. Jeden z nás se stane tvým průvodcem a bude ti k ruce, kdyby ti něco nebylo jasné. Případně můžeš řešení najít v systému GetGuru, kam zapisujeme vše, co jsme se naučili prací a komunikací s klienty. 

Máme zpracovaný sofistikovaný onboarding, kterým tě na začátku provedeme, aby si pochopil, jak pracujeme, protože náš přístup není tak úplně běžný, a tak se snažíme, abys se nováček mezi nás dostal co nejrychleji a co nejrychleji pracoval samostatně.

Dobrou chuť! A co máte nového?

I když toho máme všichni nad hlavu, najdeme si každý den čas, abychom si společně dali oběd, u kterého se nemluví o práci. Ráno si všichni vybereme, co objednáme, a pak u jídla stihneme probrat všechno možné. Od toho, kdo kde včera byl, až po v kolika filmech jedl Brad Pitt pizzu. Společný čas a sdílení společných zážitků nás baví. Je to forma relaxu a i to je důvodem, proč rádi chodíme do kanceláře.

Eldison Praha

Najdeš nás v samém centru Prahy v coworkingu Hubhub, kde máme několik vlastních kanceláří a fixních stolů. Produktový tým sedí nedaleko vstupu. Právníci s back officem jsou v kancelářích v zadní části - právní otázky je lepší řešit v soukromí kanceláří. Stejně se většina z nás pohybuje po celém prostoru coworkingu a pracuje tam, kde je jim zrovna nejpříjemněji.

Eldison Bratislava

V Bratislavě sedíme v HubHubu ve Twin City. Jsme kousek od centra, autobusové stanice i  našeho největšího klienta Bloomreach (Exponea).