Devoteam

Devoteam má kořeny ve Francii, ale pobočky má již ve 20 zemích světa a pracuje pro něj více než 10 000 zaměstnanců. Založili ho bratři Stanislas a Godefroy de Bentzmann, kteří ho stále vlastní a do jeho fungování vtiskli svůj specifický podnikatelský mindset, kterého se firma drží po celou dobu. Česká pobočka vznikla v roce 2005 a od začátku ji vede Sylvain Bernolle. Jejími klienty jsou zejména střední a velké firmy po celé Evropě, kterým pomáhá s digitální transformací a propojením byznysu s technologiemi. V Praze, Ostravě a Bratislavě se specializují na implementace ServiceNow pro celou skupinu a stabilně tak působí jako International Centre of Excellence pro ServiceNow. Zároveň posilují své zaměření v oblasti Cybersecurity. Na lokální úrovni úspěšně spolupracují s Googlem jako jedním z globálních partnerů Devoteamu. Velkou výzvou a příležitostí je spojení Devoteam ALPS a Devoteam Německo v oblasti ServiceNow, s cílem vytvořit potenciál k výraznému růstu v blízké budoucnosti.

Nabídka příležitostí 7


    
     Sylvain Bernolle
    

    
     –
    

    
     Managing Director
Sylvain Bernolle
Managing Director

DEVOTEAM PRÁVĚ TEĎ!

Právě teď jsme v excelentní formě, naplňujeme naše vize a vytváříme nové příležitosti

Devoteam je firma, kde dneska chceš být, protože nabízí parádní příležitosti růstu. Před několika lety jsme se přestali soustředit na české firmy a šli jsme do světa. Po úspěšných projektech jsme se stali International Centre of Excellence pro ServiceNow implementace. V lidské řeči to znamená, že velkou část implementací ServiceNow v celé skupině Devoteam realizujeme my z Prahy, Ostravy a Bratislavy. Často býváme první, kteří přichází s vylepšeními, implementujeme nové procesy a jsme tak inspiraci pro celou skupinu. V roce 2023 jsme spojili síly s naší německou pobočkou, konkrétně týmem se specializací na ServiceNow. Díky tomu jsme začali objevovat příležitosti na německém trhu. Samozřejmě se stále soustředíme na nové trendy od GenAI, Machine Learning, Data, Cloud, Business Automation až po Cyber Security.

Plníme naše vize. Je to intenzivní, náročný maraton, ale vidíme, že se k nám připojují skvělí lidé, rosteme a naši zakladatelé vykoupili firmu z burzy do svých rukou, což nám dává obrovskou důvěru v jejich záměry. Máme opravdu plnou kontrolu nad naší budoucností.

Sylvain Bernolle, CEO & Partner

Rozšíření našich aktivit na německý trh je vnímané velmi pozitivně. Všichni v tom vidíme obrovskou příležitost a má to velmi pozitivní dopad i na tým. Připojují se další experti, se kterými můžeš spolupracovat a rozšiřuje se potenciál.

Zuzana Cmuntová, HR Lead

PŘEDSTAVUJEME DEVOTEAM N PLATFORM CENTRAL

Jednou z klíčových změn a výzev pro další období je rozhodně spojení s naší německou pobočkou v oblasti ServiceNow – a tedy vznik Devoteam N Platform Central. Věříme, že pro oba týmy je to nejen obrovská příležitost vyrůst a posílit pozici na trhu, ale také se navzájem obohatit o zkušenosti. Otevírá se nám německý trh a ohromné příležitosti pracovat na větších a komplexnějších projektech. Vždy, když dochází ke spojení různých částí firmy nebo poboček, nese to s sebou i obavy a nejistotu, jak spolupráce bude fungovat. U nás ale vždy převládá spíše nadšení z očekávání nových výzev. S německými kolegy jsme před 10 lety startovali naše první ServiceNow projekty a dnes je to jako návrat ke kořenům naší spolupráce.


    
     Radek Bělina
    

    
     –
    

    
     Solution Director
Radek Bělina
Solution Director

Zaměření na excelentní služby

Momentálně jsme ve fázi, kdy zařazujeme ještě vyšší rychlost, ladíme efektivitu a výkon

LADÍME NA VYŠŠÍ VÝKON

Čím dál tím komplexnější projekty, náročnější zákazníci a kombinace různých technologií má za důsledek, že procházíme fází, kdy ještě více zpřesňujeme zaměření na výsledek a díváme se víc na naši efektivitu a výkon. Dostali jsme se na vrchol, a v různých oblastech našeho byznysu jsme nyní zákaznická volba číslo jedna. To je velká zodpovědnost. Zároveň platí obecné pravidlo, že udržet se na špičce pelotonu je mnohem snažší než dohánět konkurenty.

Potřebujeme být maximálně výkonní a efektivní, to ale neznamená, že bychom jakkoliv degradovali náš přístup k lidem a k našim hodnotám. Naopak jde právě o to, jak celou naší organizaci nastavit tak, aby skvělý výkon byl přirozený, efektivita byla součástí našeho myšlení a lidé měli díky tomu radost z výsledku.


    
     Zuzana Cmuntová
    

    
     –
    

    
     HR Lead
Zuzana Cmuntová
HR Lead

ZAMĚŘENI NA EXCELENCI

Dlouhou dobu jsme se při našem náboru zaměřovali na mladé lidi s potenciálem. Vyvinuli jsme velmi precizní systém mentoringu. Kariérní možnosti v Devoteamu umožňují jak horizontální, tak vertikální růst, a současně umožňují zaměření na výrazné prohlubování expertízy. Díky tomu umíme mladé talenty integrovat a posouvat velmi rychle.

V současné době jsme však výrazně změnili svůj přístup a zaměřujeme se na oslovování a nábor těch nejlepších na trhu. Chceme velmi rychle rozšiřovat naše know-how a obohacovat jej o výrazné zkušenosti. Mnoho společností se setkává s tím, že nejzkušenější zaměstnanci dosáhnou svého stropu a nemají kam růst, my se soustředíme právě na to, aby se nám něco takového nepřihodilo. Naopak cíleně hledáme nové výzvy tak, abychom těm nejkvalitnějším expertům dokázali nabídnout velmi perspektivní budoucnost.

ŽIJEME PROJEKTY

Konzultujeme – implementujeme, konzultujeme – implementujeme a tento rytmus nám umožňuje neustále střídat projekty, klienty a nikdy nespadnout do rutiny. Jsme tam, kde se děje byznys. Jsme tam, kde je byznys postavený na technologiích. GenAI, Machine Learning, Data, Cloud, Business Automation, Cyber Security – jsme u moderních trendů a digitální transformace firem.

Zároveň jsme velmi klientsky orientovaní, a to vedlo k tomu, že jsme v Ostravě vybudovali vlastní Managed Services tým, abychom klientům mohli nadále nabízet perfektní podporu.


    
     Jakub Hýl
    

    
     –
    

    
     Cloud Business Lead
Jakub Hýl
Cloud Business Lead

JSME GOOGLE CLOUD PARTNER ROKU

V jisté chvíli jsme si uvědomili, že zdravý byznys by neměl stát pouze na jedné noze. Ta může být nestabilní. Zároveň jsme vždy uměli dobře sledovat potřeby trhu a vycítit příležitosti. Tyto dvě schopnosti nás přivedli k tomu, že jsme vedle ServiceNow začali budovat další pilíř postavený na cloudových řešeních. Prudký vývoj technologií kolem Machine Learningu a příchod generativní AI naše ambice rozšiřovat další byznysový pilíř jen posílil. Věříme, že jak cloud, tak AI jsou technologie budoucnosti, které budou zajímat všechny velké klienty. A my chceme být mezi prvními, kteří dokážou komplexní řešení v této oblastí nabízet. Díky naši schopnosti se rychle učit a adaptovat na nové technologie se nám to daří. Skutečnost, že jsme opakovaně získali ocenění Google Cloud Partner roku, to jasně potvrzuje.


    
     Petr Halama
    

    
     –
    

    
     Principal Consultant
Petr Halama
Principal Consultant

PODNIKATELSKÉ MYŠLENÍ

Chceme, abys přemýšlel jako podnikatel, a nebál se dívat na problémy komplexně. Budeš mít volnost zkoušet a testovat nové možnosti i přístupy. Pokud objevíš technologii, kterou nemáme v nabídce a vidíš reálné možnosti jejího uplatnění u zákazníků, nic nebrání tomu, abychom ji zařadili do nabídky a pustili se do ní. Už jsme několikrát zažili, jak se z nové technologie, která někoho z nás nadchla, postupně stala důležitá součást našeho byznysu. ServiceNow je skvělým příkladem. V Devoteamu máme podnikatelský mindset v DNA. Když vidíme příležitost, jdeme za ní. Nejde jenom o peníze a splněná KPIs. Jde nám především o spokojeného zákazníka, který ocení náš přístup k inovacím a modernímu IT.

BINÁRNÍ CONSULTING

Nejsme hard core programátoři, ale ani konzultanti, kteří neumí programovat. Pohybujeme se v průniku obou těchto světů. Jsme transformakers a umíme firmy provádět digitální transformací. Rozumíme tomu, jak funguje byznys, procesům a všemu, co velké firmy potřebují, aby uspěly. Rozumíme ale i nulám a jedničkám. Umíme vybrat inovativní technologie, nasadit je a upravit dle potřeby tak, aby byla přidaná hodnota pro zákazníka co největší. 

Jako ryba ve vodě se cítíme ve světě ITSM nástrojů. Naší doménou je cloudová platforma ServiceNow, která velkým firmám pomáhá efektivně řešit správu požadavků, změn, reklamací a reportingu. Devoteam je také partnerem dalších top cloudových společností v rámci EMEA jako je Google, Amazon, Microsoft a Salesforce. Jako konzultanti jsme silní také v dalších pilířích IT Operations, Customer Service, HR a Cybersecurity. Nouze o projekty a příležitosti u nás nehrozí.

Svoboda, vize, přátelství, budoucnost


    
     Jan Braniš
    

    
     –
    

    
     Principal Consultant
Jan Braniš
Principal Consultant

MALÉ A AGILNÍ TÝMY

Naše organizační struktura je poměrně plochá a přímočará. Nahoře je vedení a pod ním jsme my všichni konzultanti, rozdělení na juniory, seniory, leady a principály podle zkušeností, které za sebou máme. Dynamicky se organizujeme do malých týmů podle projektů, na kterých právě děláme. Když projekt začíná, tým se postaví dle toho, co je třeba za skillset a kdo má volné kapacity. Někdy můžeš pracovat i na 2-3 projektech současně, ale záleží to na tom, jak si umíš organizovat čas. Každý projekt má projekťáka, který ho koordinuje a je za něj zodpovědný, ale nemáme liniové manažery. To by pro nás byla zbytečná vrstva navíc. Pracujeme většinou v malých týmech do 6 lidí a v nich je rychle vidět, jestli děláme svou práci dobře a posouváme projekty tak rychle, jak zákazník potřebuje. Je to nečekaně efektivní. Nemusíme reportovat někomu, kdo často nemá kontext. A můžeme se raději víc soustředit na podstatné věci.

SPOLEČNOST S RODINNÝM ZÁZEMÍM

DNA Devoteamu je definováno zakladateli, a protože jsou to dva bratři a Devoteam postavili od nuly, tak se i při velikosti menší korporace udržuje velmi startupový mindset. Klademe tu důraz na hodnoty jako je zájem, přátelství, pochopení a spolupráce. To celé je podtrženo leadershipem v podání našeho CEO Sylvaina, který prosazuje kulturu osobní odpovědnosti, samostatnosti a rodinné atmosféry. Najdeš u nás spíše leadership, který podporuje a pomáhá, než že by nařizoval. To, že tento přístup funguje, se odráží i v tom, že lidi v Devoteamu jsou sami extrémně odpovědní a profesionální. Díky tomu je tu stále možnost chovat se startupově, agilně a inovativně. Inovace vždy přináší angažovaní lidé, kterým není jedno, kam firma směřuje. Nikdo si tady na nic nehraje a zdravě se tu maká.

NAŠE MISE

NAŠE HODNOTY

RESPEKT

Základem vztahů mezi lidmi v Devoteamu je respekt. Jsme pokorní a chováme se ke každému s respektem, bez ohledu na jeho výkon nebo postavení. Vítáme nově příchozí, přijímáme rozmanitost a dobře se o sebe navzájem staráme. Upřednostňujeme udržitelnost a děláme rozhodnutí, na která můžeme být dlouhodobě hrdí.

UPŘÍMNOST

Jsme transparentní a podporujeme všechny zaměstnance, aby aktivně poskytovali a vyžadovali upřímnou a konstruktivní zpětnou vazbu, čímž budujeme skutečnou důvěru. Stavíme se proti jednání, které není v souladu s našimi hodnotami, ambicemi nebo nejlepším zájmem Devoteamers. Děláme odvážná rozhodnutí bez obav z narušení zvyklostí.

AMBICE

Naším prioritním cílem je být jedničkou ve vybraných oblastech a díky specializaci a multidisciplinaritě přinášet našim zákazníkům větší hodnotu. Podporujeme odpovědné technologie pro lepší budoucnost. S nadšením a odhodláním se snažíme neustále zlepšovat naši výkonnost a zvyšovat hustotu našich talentů. Začíná to tím, že najímáme talenty lepší, než jsme my sami.

PODNIKAVOST

Neomezujeme se a poskytujeme našim týmům prostor a svobodu, aby mohly být agilní. Jsme disciplinovaní a neustále bojujeme proti byrokracii. Jsme s kolegy v terénu a úspěchy odměňujeme a slavíme.

SPOLUPRÁCE

Jako učící se společnost neustále spolupracujeme a sdílíme znalosti napříč týmy. Jsme zvědaví a jsme experti na to, jak se stát experty. Inovujeme a rozvíjíme své dovednosti, abychom neustále zůstávali na špičce technologií a urychlovali tak svou kariéru a vytvářeli lepší změny.

Devoteam Praha

V Praze sedíme ve dvou velkých open spacech, ve kterých nemáme pevná pracovní místa. Měníme je podle toho, na jakém projektu zrovna pracujeme a nebo podle toho, kolik z nás chce pracovat z kanceláří a kdo preferuje home office. Osvědčilo se nám, když lidi na stejném projektu sedí u sebe. Sídlíme v úplném centru Prahy na Ovocném trhu. Ideální místo pro naší partu, která spolu ráda chodí na obědy. Největší problém obvykle je výběr místa. 

V PRÁCI PŘATELSTVÍ

Mimo práci spolu často chodíme cvičit, na hory nebo zůstáváme v kanclu a hrajeme deskovky. Za zmínku stojí i turnaje ve fotbálku a skvělé vinné pátky. Každý pátek po práci tu může posedět kdokoliv, kdo má čas. Dát si sklenku vína a poklábosit o všem možném. Ptáte se proč vinné a ne pivní? Protože jsme přece francouzská firma :) 

Já si hodně užívám naši sociální bublinu. Je až abnormální, jak jsme tady všichni stejně mindsetově nastavení. A ty jsi vlastně průměr toho, s jakýma lidma se setkáš a ja mám pocit, že tady mi to můj průměr hodně zvedá, protože lidi tady jsou fakt chytrý.

Zuzana Cmuntová, HR Lead

    
     Barbora Štefková
    

    
     –
    

    
     Senior Consultant
Barbora Štefková
Senior Consultant

STRÝČKOVÉ A TETY

Nástup do nové práce je důležitý krok a hodně nám záleží na tom, abys mezi nás zapadl. Od prvního dne tě bereme jako rovnocenného parťáka a připrav se, že s námi hned půjdeš na oběd nebo večer na víno. Celou dobu až po konec zkušebky ti bude k dispozici tvůj strýček nebo teta. Na začátku ti vysvětlí, jak fungujeme, co děláme a proč to děláme a na jakých principech Devoteam stojí.

První týdny budeš mít samostudium, ve kterém se naučíš úplné základy. A pak si vše vyzkoušíš na demo projektu, ve kterému bude třeba vypracovat reálné user stories a my se budeme tvářit jako tvůj zákazník. Všichni jsme si tím prošli a víme, jak hodně nám to na začátku ukázalo a dalo. Po demo projektu přijde tvoje certifikace a postupné zapojení do reálných projektů.

KAŽDÝ MÁ SVÉHO CAREER MANAGERA

Když projdeš zkušební dobou, ujme se tě tvůj Career Manager. Není to nikdo externí, pomáháme takhle jeden druhému. Principálové seniorům a senioři juniorům. Jedním z jeho prvních úkolů je pomoci ti správně si nastavit kariérní cestu a způsob, jakým budete hodnotit, zda jdeš správným směrem. Bude ti na blízku a pravidelně se s tebou bude potkávat, abyste si řekli, jak se posouváš a co dělat dál. Chceme, abys své klíčové kompetence rozvinul na maximum.


    
     Tereza Hokešová
    

    
     –
    

    
     Senior Consultant
Tereza Hokešová
Senior Consultant

Devoteam Ostrava

OSTRAVA!!!

Před pár lety jsme začali budovat náš tým v Ostravě. Dnes jsme plnohodnotnou pobočkou, ve které najdete velkou část našeho servisního týmu. Na mnoha projektech však spolupracujeme s kolegy napříč jednotlivými pobočkami. 

V rámci Ostravy a celého regionu jsme nyní atraktivním zaměstnavatelem se zajímavou budoucností a rádi mezi nás uvítáme kolegy z celé Moravy. Hodně nás baví ten drive a potenciál, který nyní Devoteam má, a očekáváme, že se před námi objeví další hodně zajímavé příležitosti a výzvy.    
     Michal Gargoš
    

    
     –
    

    
     Recruitment Lead/Site Manager
Michal Gargoš
Recruitment Lead/Site Manager

    
     Milan Juřík
    

    
     –
    

    
     Presales and Delivery Manager
Milan Juřík
Presales and Delivery Manager

JAKO NA VYSOKÉ ŠKOLE

Někdy říkáme, že práce v Devoteamu je jako chození na vejšku: “Víš, co máš dělat, ale nikdo tě nekontroluje.” Důležité jsou pro nás výsledky a spokojenost klienta. To ostatní necháváme na tobě. Od začátku máš obrovskou svobodu a volnost dělat si věci po svém. Ruku v ruce s tím ale jde velká zodpovědnost za to, co děláš a schopnost si k tomu zabezpečit vše potřebné. Když se něco nepovede, což se stane každému, tak se za žádných okolností nevymluvíš na ostatní. Proto je důležité umět dobře komunikovat a být schopen domluvit se s klienty i s kolegy. Jsme týmová kultura, celek je pro nás důležitý a neuspějí tady individuality s velkým egem, které si do ničeho nenechají kecat. Diskuze u nás probíhají neustále a téměř o všem.


    
     Gabriela Kučerová
    

    
     –
    

    
     Senior Consultant
Gabriela Kučerová
Senior Consultant

DEVOTEAM OSTRAVA

Najdete nás v centru, jen kousek od legendární Stodolní ulice. Kanceláře jsou náš oblíbený meeting point, ať už brainstormujeme nad projekty nebo si zajdeme na společný oběd. Rádi spolu trávíme volný čas i po práci, hráváme různé hry, dáme si Star Wars maraton, nebo slavíme společně narozeniny, kde většinou nechybí prosecco a dort.

VYBÍRÁME SI, NA ČEM CHCEME DĚLAT

Každý projekt, který řešíme, je v něčem unikátní. Proto se někdy dostáváme do situace, kdy musíme vyřešit úkoly, které ještě nikdo z nás neřešil. Jsou to často problémy tak specifické, že jejich řešení nejde vygooglit a ani se není s kým poradit. Nás to ale baví. Není nám vlastní se takových problémů leknout a vyhnout se jim. Vždy však na začátku společně posoudíme, jestli to není opravdu až příliš a jestli to máš dělat právě ty. Nikoho do řešení takových úkolů nenutíme, je to vždy otázka dohody. Projekty se u nás obsazují dle kapacit a našich schopností . Tím, jací jsme, nás tyto úlohy spíš lákají a bereme je jako možnost prošlapat cestu, naučit se a ukázat pak ostatním, jak se to dělá.

Devoteam Bratislava


    
     Jakub Pobiecky
    

    
     –
    

    
     Advisor Consultant
Jakub Pobiecky
Advisor Consultant

DEVOTEAM BRATISLAVA

V Bratislavě máme velmi malý tým, který sídlí v kancelářské budově uprostřed města. Díky naší komorní velikosti se nám podařilo vytvořit velmi přátelskou až rodinnou atmosféru. Klíčové pro náš tým je vybírat si kolegy na základě jejich zkušeností a seniority, ale zároveň nám velmi záleží na tom, aby nám byli blízcí mindsetem.

JASNÁ KARIÉRNÍ CESTA

Z konzultanta se můžeš stát seniorem, leadem, principálem a nakonec senior principálem. Když jsi šikovný a děláš dobrou práci, nemáš problém se posouvat kupředu hodně rychle a stát se třeba senior konzultantem během roku a půl od nástupu. Musíš tomu ale jít naproti. Není to samozřejmostí. Práce u nás je hodně o samostatnosti a zodpovědnosti. Nechceme, aby ses uhnal, ale spíš přemýšlel, jak dělat věci efektivně a rychle. Naučil se vnímat feedback a pracoval na sobě. S rozvojem kariéry ti pomůže tvůj Career Manager a všechny další podpůrné mechanismy jsou ti k dispozici. Potenciál, který je v každém z nás se snažíme podpořit. Devoteam není místo, kde si to jen odsedíš. Prostředí tě nenechá.

Soft on people, hard on facts

Přidej se!