Etnetera Activate

Jsou digitální konzultanti s vášní pro data. Etnetera Activate vznikla jako divize jedné z nejúspěšnějších českých softwarových firem - Etnetery. Postupem času získávala divize Etnetera Activate vlastní identitu, vyvíjela produkty a služby, budovala klientskou bázi a v roce 2014 se na těchto základech zrodila samostatná firma. Aktuálně více jak dvacetičlenný tým pomáhá svým zákazníkům s měřením digitální komunikace, se získáváním smysluplných dat a jejich využitím v online či byznys strategii. Díky personalizaci, zapojení chytrého e-mailingu, nastavení vhodného uživatelského prostředí a vybraných nástrojů se snaží vytěžit a maximalizovat dosah dílčích kampaní, ale i obchodních strategií a záměrů. Etnetera Activate není, stejně jako celá Etnetera Group, jen zmrdfree firma, ale opravdu jedinečná svobodná firma, která svou firemní kulturu staví na radikální otevřenosti, respektu a jedinečnosti lidí. Vše, co Etnetera Activate dělá, dělá s vášní a poctivostí.

Nabídka příležitostí 6

Svoboda jako základ

My o svobodě v práci jen nemluvíme, my jsme si svobodu vybrali jako jedinou možnou cestu, jak chceme podnikat

Svoboda je pro nás principem, na kterém chceme Etnetera Activate stavět. Najdeš u nás převážně otevřenost. Otevřené platy, všechny informace ve Slacku nebo neustálou zpětnou vazbu. Hned vedle otevřenosti se tu setkáš s respektem. Respektem k tobě jako člověku, k tvému času, tvým názorům a tvým cílům.

Svoboda ale není jednoduchá. Nikdo nás v životě neučil, jak si dávat zpětnou vazbu s respektem, jak si nebrat věci osobně, a jak respektovat skutečnost, že každý pohled na svět je jedinečný. Nás ale baví právě ten proces objevování všech zmíněných aspektů. Baví nás tvořit prostor, kde rosteme jako lidi společně.

Svoboda pro nás není jen trendy buzzword, ale klíčovou součástí naší Etnetera Activate kultury. 


    
     Pavel Pola
    

    
     –
    

    
     CEO
Pavel Pola
CEO

    
     Jiří Logojda
    

    
     –
    

    
     UX konzultant
Jiří Logojda
UX konzultant

Je to naše společná odpovědnost 

Za úspěch či neúspěch Etnetera Activate jsme každý svým dílem zodpovědní. Vnímáme Etnetera Activate jako společný prostor. Když se nám nebude dařit, neznamená to, že se nedaří firmě, pro kterou pracuji, ale nedaří se nám všem. Stejně tak je to se společnými úspěchy, na kterých se všichni podílíme. 

V Etnetera Activate začínáš s „prázdnou kasičkou“ a je na tobě, aby sis na sebe vydělal. Upřednostňujeme společný podnikatelský princip. Všichni se dělíme o provoz firmy, všichni profitujeme na zisku. Radikální otevřenost, se kterou pracujeme, nám pomáhá mít v každém okamžiku přehled o zdraví firmy, o výkonu každého z nás a o profitabilitě klientů. „Kasička“ je naším manažerským nástrojem, jak zdravě uřídit finance. Když nastoupíš, tak přesně víš, kolik hodin tvé práce musíme nafakturovat klientům, aby ses zaplatil a následně generoval zisk. 


    
     Hana Cimešová
    

    
     –
    

    
     Projektová manažerka
Hana Cimešová
Projektová manažerka

    
     Martin Císař
    

    
     –
    

    
     Tahoun chytrého e-mailingu
Martin Císař
Tahoun chytrého e-mailingu

Pomáháme zákazníkům růst

V online byznysu za pomocí dat a digitálních nástrojů

Jednotnou vizí Etnetera Activate je zákazník, kterému jsme pomohli růst skrz data a digitální nástroje. Každý tým má podle své specializace svou vlastní verzi vize. Pavel Pola usiluje o to, aby chytrým e-mailingem snížil světový objem spamu. Jirka Štěpán chce, aby data byla součástí firemní kultury a Lukáš Čech chce edukovat trh a učit firmy správně sbírat a používat data ve velkých objemech na robustní analytice od Adobe a tento přístup prosadit na trh. 

Zároveň společným jmenovatelem naší vize je, že chceme sebe i klienty posouvat směrem k nejnovějším trendům a nástrojům a sami se na cestě učit a předávat dál naše zkušenosti. Data jsou pro nás klíčem úspěchu veškerého byznysu.  A to nejenom data, která sbíráme z virtuálního světa, ale i data ze světa fyzického.

Říkáme o sobě rádi, že jsme příjemně podivní lidé.

Krutopřísný kudosy

Důležitým pilířem naší firemní kultury je zájem o lidi kolem sebe, což znamená zájem o firmu. K tomu nám slouží například kudosy, což je systém instantního poděkování kolegům za cokoliv prospěšného. Dotáhli jsme to do nástroje, který máme integrovaný do Slacku a podrobných reportů v Looker Studiu, které nám pomáhají i při rozdělování zisku na konci roku. 

Můžeš pochválit kolegu za pomoc na projektu, poděkovat za dobře zorganizovanou akci, účast na konferenci, školení pro ostatní nebo jakoukoliv další činnost, která přispěla k tomu, že se v Etnetera Activate máme o trochu líp a je o nás o trochu víc vědět. Jednoduše, místo poplácání po ramenou stačí poslat do Slacku komu, za co a jak přísnej kudos posíláš. Kudosy jsou veřejným oceněním tvé energie a pro nás dnes už přirozenou součástí naší kultury. 

Malá firma s velkým dosahem

Nechceme se zvětšovat do počtu lidí. Plánujeme zůstat vždy na maximálním čísle 40 kolegů, protože jinak bychom už nemohli udržet skvělou atmosféru, kterou tady dnes máme. Ale to, že nechceme růst počtem lidí, neznamená stagnaci. Naopak, naší vizí je růst v oblasti znalostí, expertízy, kvality a jedinečnosti projektů, počtu klientů, které umíme obsluhovat a ideálně mít víc mezinárodních klientů. Jde nám o to, abychom hráli tu nejvyšší ligu v oblasti data consultingu, marketingové automatizace a datové analytiky a mít vliv na to, jak se firmy proměňují digitálně. Máme shodu v tom, že kdybychom firmu zvětšovali, tak bychom odváděli naši pozornost od hlavního cíle.

Najdeš u nás všechny knížky od Jan Melvil.
Najdeš u nás všechny knížky od Jan Melvil.

    
     Lukáš Čech
    

    
     –
    

    
     Tahoun analytiky
Lukáš Čech
Tahoun analytiky

Jsme součástí rodiny

Etnetera Activate se zrodil z jedné divize velké Etnetery. Tam vyrůstal a dělal svoje první kroky. Učili jsme se společně, jak mít zmrdfree firmu a jak si vybírat vlastní styl a cestu. Oddělili jsme se, protože jsme cítili, že v některých oblastech svobodné spolupráce chceme jít ještě dál za hranice, než šla Etnetera. Chtěli jsme si zkusit absolutní zodpovědnost za naše rozhodnutí a zkoušet si věci, které by ve velké firmě, jakou Etnetera je, byly riskantní. 

Uspěli jsme. Etnetera Activate je uznávaná značka s vlastním portfoliem a svou vlastní vizí. Stále jsme součástí Etnetera Group, sportujeme spolu, „kalíme“ spolu a radíme se spolu. Vždycky budeme součástí velké grupy. 

Příjemně podivní lidé

Je nám spolu dobře i z dalšího důvodu. Všichni máme své koníčky, zájmy a jedinečnosti. Máme tu hráče LARPu, Pavel Toušek by šlapal na kole i v rakvi, s Filipem si můžete zahrát softbal nebo s Táňou zajít na taneční a Pavel Pola nám k tomu rád dělá kafe ze své speciálně hýčkané kávy. Spojuje nás dohromady jakási dynamika života. Nepotkáš se u nás s člověkem, který by se nudil. Stejný princip máme v Etnetera Activate. My se jednoduše odmítáme prací nudit, a proto do toho, co děláme každý den, promítáme kus sebe a svého pohledu na svět a díky tomu máme nadhled, který přispívá skvělé atmosféře. Prostě příjemně podivná atmosféra. 

Myslím si, že lidi, kteří jsou v Activate, preferují celkové klima před penězma. Je pro ně víc důležitá atmosféra v týmu.

Michaela Glossová
Karty proti lidskosti jsme upravili, aby seděly na naši kulturu. Je to ještě větší zábava.
Karty proti lidskosti jsme upravili, aby seděly na naši kulturu. Je to ještě větší zábava.

Co u tebe budeme hledat?

Podnikavost a zase podnikavost. Dál také tvůj vnitřní motor, který nás všechny potáhne směrem, který jsme si vytyčili. Chceme, abys měl nápady, které budeš chtít realizovat. Aby ses nebál prezentovat vlastní představy toho, co je dobré a s čím třeba nesouhlasíš. Máme svobodu pracovat podle vlastních představ, máme bezpečí firmy, které nejsme ukradení. Máme možnost zkoušet a chybovat, experimentovat a hledat ty nejlepší nebo nejzajímavější nebo nejefektivnější postupy, jak pomáhat našim klientům a jak Etnetera Activate rozvíjet. Všichni experimentujeme rádi a ladíme si Etnetera Activate na míru. Nebudeš tu sám, ale budeš pro nás jedinečným. Budeme společně pracovat na tvých silných i slabých stránkách, budeš mít možnost hledat, v čem jsi nejlepší a my ti pomůžeme být v tom ještě lepší. Klíč je v tom, že to všechno musíš sám chtít.

Dobře vychytaná firma

Baví nás neustále firmu „tweakovat“ a zkoumat, jaká vylepšení fungují a jaká třeba nakonec vůbec ne

Tweak = vyladění, vylepšení (pozn. redakce)

Rozhovor se CEO Etnetera Activate Pavlem Polou

O kudosech a jejich postupném ladění, aby byly opravdu přínosem firemní kultuře a nejen něco, co je cool. 

Pavel Pola použil termín “tweakování firmy“, tedy neustálé vylepšování skrz drobné vychytávky a vyladění a sledování jejich dopadu. Ke stejným účelům slouží například firemní Slack, do kterého si sami píšeme skripty nebo sledujeme poměr soukromých a veřejných zpráv. Když máme více těch veřejných, tak víme, že máme zpozornět. 


    
     Adéla Lišková
    

    
     –
    

    
     Strážce pokladu
Adéla Lišková
Strážce pokladu

Jedna z věcí, která se mi na Etnetera Activate hodně líbí je, že potřeby jednotlivců jsou tady respektovány. To, že jsem mohl říct, že nechci být manažer, protože se v té roli necítím příjemně a bylo mi to umožněno. A nikdo mě do toho nenutí jen proto, že jsem služebně jeden z nejstarších.

Lukáš Čech, Tahoun analytiky

Znát svůj přínos, to je podnikání

V čem tě možná překvapí náš podnikatelský přístup, je důraz na kontrolu vlastního přínosu celému týmu. Abys byl týmu prospěšný, musíš umět přemýšlet nad svým časem a být si vědom, kdo ti ho zaplatí. To, že mluvíš na konferenci, školíš kolegy, nebo pečuješ o naše kanceláře a pomáháš ostatním, aby jim při práci nic nechybělo, může mít stejný efekt jako dokončení projektu. Nejdůležitější pro nás je,  být si vědom toho, proč konkrétní aktivitu děláš a co to přinese týmu a celému Etnetera Activate. 

Projektová struktura

My nepotřebujeme hierarchii moci. Tu jsme už dávno odmítli. Na projektech se seskupujeme podle toho, jak to vyžaduje projekt a vytyčený cíl. Hledáme to nejlepší řešení pro klienta a podílíme se na tom, podle potřeby. Nemáme uvnitř Etnetera Activate definované pevné role. Všichni jsme sami sobě manažeři, na svých projektech projekťáci a u svých klientů obchodníci. Hledáme lidi s přesahem, ale šikovný specialista se u nás rozhodně neztratí. Chceme dodat ten nejlepší výsledek a k tomu využít veškerého možného arzenálu, který v Etnetera Activate máme. 

Hrajeme si rádi a často

Prostě se umíme bavit. Hrajeme deskovky, DDRko, Karty proti lidskosti (Pokud víte, co to je, a umíte se bránit remarketingu, můžete k nám hned na pohovor.), grilujeme a občas přespíme v kanclu, protože se to protáhne do noci. Rádi vymýšlíme věci za pochodu a vytváříme si vlastní pravidla. Lidi jsou zapálení do šifer. Když měl kolega padesátiny, tak jsme pro něj vymysleli stagovku s padesáti šiframa. Dělali jsme i programovací hry. Prostě si vyhrajeme, protože zábava a práce v Etnetera Activate k sobě patří. Toho, jaká je Etnetera Activate firma, si moc vážíme. Etnetera Activate je parta lidí, co jsou spolu rádi v práci i po práci.   

A pozor na humor! Hýříme sarkastickým vtipem, umíme si ze sebe dělat srandu a humorem léčíme všechny neduhy.


    
     Karel Murgaš
    

    
     –
    

    
     Teamleader analytiků
Karel Murgaš
Teamleader analytiků

Nejvíc mě tady baví permanentní posouvání se vpřed, ale jako mílovejma krokama. Nový názory, zkušenosti s tím související, seberozvoj a větší vlastní schopnosti. Osobnostní rozvoj od zodpovědnosti až po byznys. Prostě cokoliv. Vždycky, když přišel někdo jiný z nějaký jiný firmy, tak říkal: „Vy netušíte, co tady máte.“ Říkal jsem si, že jsem vlastně nezaměstnatelnej jinde. Kdekoliv jinde bych se asi zbláznil. V Etnetera Activate je kombinace toho, že mě baví každodenní práce a cítím se tady fakt dobře.

Jiří Logojda

WIN-WIN-WIN

Našim cílem je dlouhodobá rovnováha spokojenosti. Je potřeba, abychom dokázali naplnit potřeby a očekávání všech, kdo tvoří Activate

Firma má uspokojovat potřeby všech, kdo se na ní podílí. Všichni by měli z firmy profitovat a to tak, aby se necítili odstrčení nebo zneužití. Takže je potřeba, aby výsledky firmy uspokojovaly akcionáře firmy, aby zakázky a přidaná hodnota, uspokojovala zákazníky firmy a v neposlední řadě, možná spíš na prvním místě, aby prostředí, ohodnocení, náplň práce, růst uspokojovaly potřeby zaměstnanců. 

Aby firma byla opravdu svobodná, je potřeba vytvořit takové prostředí, kde lidé chtějí něco víc. Activate svým nastavením podporuje podnikavost, nikdo tady není v roli nespokojeného zaměstnance, který chodí do práce pro výplatu, ale všichni svým podnikáním vytváříme výsledky celé firmy. Takové uvědomění nám umožňuje mít mnohem otevřenější a tím pádem i mnohem příjemnější prostředí, kde lidé nespadnou do stagnace. 

Pomoc druhým se stala přirozenou součástí

Z odměny, která nakonec vypadne z každoročního přerozdělování zisku, můžou lidé přiřadit určitou částku do dvou kolonek. Ta první je „na rum“, protože jsme milovníci rumu a máme skvělou zásobu tohoto lahodného, kulturu stmelujícího, nápoje. A druhá kolonka, kam můžete alokovat část vašich odměn, je na „dobro“. Vybereme konkrétní charitativní projekty, představíme je ostatním a dohodneme se, kam pošleme naše peníze. Jasným důkazem, že pomoc a starost o svět kolem sebe je součástí DNA Activate, jsou částky, které se vyberou. Minulý rok to bylo přes 400 tisíc, letos se nám podařilo částku zdvojnásobit a vybrali jsme přes 800 tisíc. Jako si pomáháme navzájem, tak se snažíme pomáhat i ven a je to opravdu osobní nastavení každého z nás. 

Radikální otevřenost

Svoboda funguje v jakémkoliv okamžiku, kdy se firma rozhoduje o důležitých otázkách. To, jestli se k nám budeš hodit a budeš tady spokojený a my s tebou, je zásadní otázka, a proto se potkáme na týmovém pohovoru. Někdy na týmový pohovor dorazí pět kolegů, někdy je nás dvacet. Je to dobrý filtr, protože, když na tebe 20 lidí vybalí svobodné principy nebo to, že si na sebe budeš muset vydělat a že frčíme na fakt sarkastickým humoru, tak to dokáže vyděsit i otrlé hledače práce. To je v pořádku, nechceme hledače práce, chceme k sobě hledače smyslu.

Tím, že máme velmi otevřenou kulturu, tak je naprosto samozřejmé, že nováčkům ostatní pomáhají a učí je. Pro nás je nejdůležitější zápal do naší kultury. Kompetence tě naučíme. 

Nejsem člověk, který vydrží v korporaci. Tam se nedají věci změnit. Jsi kolečko, co se otáčí jedním směrem a nejde, aby ses otáčel jinak. Proto jsem rád za Etnetera Activate. Tady jsi sám sebou.

Roman Lelek

Pravidelně, co máme, je náš triangl. Když má někdo špatný den, dobrý den, něco se vyhraje, cinkneme a jde se pít rum. A není to až tak o rumu, ale o tom, že se sejdeme, dáme si pauzu a pokecáme si.

Adéla Lišková, Strážce pokladu

Když ti dojdou slova, řekni to GIFem

Každý máme náročný dny. Ano i my v Activate nejsme sto procent času v extázi. Co nám ale bezpečně zabírá na strasti a stesky? To, že si sami ze sebe uděláme legraci, mrkneme se na věci z větší perspektivy, dáme si rum a gif. Chceš to vyzkoušet? Abys nechodil pro správné gify daleko a neutrácel drahocenný čas, mrkni sem: Život s Etneterou Activate. Dozvíš se o nás mnohem víc, než tušíš. 

Když si myslíš, že jsi v projektu překonal všechny problémy …
Když si myslíš, že jsi v projektu překonal všechny problémy …
… a Pavel Pola jde do vedení v celoročním sběru #kudos ! To je neuvěřitelný finiš, to jsme ještě neviděli!
… a Pavel Pola jde do vedení v celoročním sběru #kudos ! To je neuvěřitelný finiš, to jsme ještě neviděli!

SVOBODA v ACTIVATE

Pavel Pola píše sérii článků o tom, jak u nás děláme svobodnou firmu