NN IT HUB Prague

IT Hub NN se začal formovat před více než 12 lety, kdy Ronald Lipták se svými kolegy v Rumunsku začal stavět regionální IT pro část NN skupiny. Tehdy měla datové centrum v Praze. Když v roce 2010 přišla reorganizace, přesunula se většina týmu do Prahy. To byl základ pražského NN IT Hubu. Orientace a záběr týmu se rozšířil na IT podporu celé skupině NN v 18 zemích a specializaci na kybernetickou bezpečnost a implementaci enterprise systémů, které jsou adaptované globálně. Tak začala velmi zajímavá cesta. Dnes je NN IT Hub moderním technologickým partnerem pro celou NN skupinu. Najdete tu více jak 200 profesionálů, kteří se věnují oblastem od kyberbezpečnosti, in-house vývoje a správě aplikací, data science a AI, cloud a network inženýringu, identity a access managementu, až po monitoring datových center a aplikací a globální service desk. To vše pro našeho hlavního zákazníka – holandskou pojišťovací společnost NN Group a další obchodní jednotky v jiných zemích. NN IT Hub je svým technologickým záběrem, detailem a nastavením velmi jedinečným IT prostředím na českém trhu. 

Nabídka příležitostí 20

POSTAVENO PRO BUDOUCNOST


    
     Ronald Lipták
    

    
     –
    

    
     Head of IT Hub
Ronald Lipták
Head of IT Hub

Strategie udržitelnosti

Rozhodli jsme se, že budeme stavět NN IT Hub tak, abychom měli možnosti ho neustále rozvíjet. Naší strategií je postavit dlouhodobě udržitelnou firmu a to v IT světě, který se proměňuje každý den před očima. Znamená to stavět ji na detailech, domýšlet věci do konce a věnovat se celému IT kontextu a mít dostatečnou flexibilitu. NN IT Hub je velmi kvalitně postavený od prostředí, přes produktové portfolio, až pečlivě nabrané lidi. Kultura NN IT Hubu je charakteristická rovnováhou mezi výhodami velké nadnárodní skupiny a start-up mindsetem, ve kterém se neustále snažíme challengovat status quo, s důrazem na autonomii malých týmů, které dokáží pracovat agilně. Jsou totiž poskládané z jednotlivců, kteří si navzájem důvěřují a mají vysokou míru osobní odpovědnosti. Díky tomu najdete v NN IT Hubu lidi s excelentní odborností, kteří pracují s nejmodernějším technologickým zázemím a ve skvělém prostředím, ve kterém se mohou týmy i jednotlivci realizovat. 


    
     Juraj Přibyl
    

    
     –
    

    
     Security Operations Manager
Juraj Přibyl
Security Operations Manager

    
     Karel Vencovsky
    

    
     –
    

    
     Chief Security Analyst
Karel Vencovsky
Chief Security Analyst

Obránci a útočníci

Naší vizí v oblasti v cybersecurity je dodávat služby na té nejvyšší možné úrovni. To lze hlavně díky lidem, které to téma velmi baví, a mají svobodu věnovat se pouze technologii a ne korporátní byrokracii. Málokdo asi ví, že máme velmi robustní SOC tým.

Jeho kvalitu pravidelně testuje neméně špičkový tým Offensive Security. Jsou to především etičtí hackeři, kteří jsou zvídaví a baví je testovat nejnovější technologie. Rádi věci rozebírají a zkoumají, jak věci fungují a jejich úkolem je odhalit jakoukoliv mezeru, aby ji naše organizace dokázala hned odstranit. 

Naše týmy jsou uznávané i na mezinárodní úrovni, což je velmi zajímavé nejen z pohledu obsahu témat, ale i projektů. A to, co můžeme opravdu garantovat, je, že naším společným cílem je být vždy na technologické špičce.


    
     CJ–Daniel Joščák
    

    
     –
    

    
     Offensive Security Manager
Daniel Joščák
Offensive Security Manager

Je jedno, jestli jsi pankáč nebo Bart Simpson. To, co nás baví, je cyber

A proto děláme cyber cool věci a to si můžeme dovolit říct, protože jedinečnost prostředí NN IT Hubu je založená na jedinečných lidech, kteří mají perfektní zázemí k rozvoji svého potenciálu a nápaditosti. Na jednu stranu jsou to špičkoví profíci a na druhou stranu jsou to lidé s podobnými hodnotami a nastavením na spolupráci. Jsme vlastně stále menší firma. S většinou lidí se známe a potkáváme. Řešíme spolu velmi zajímavé projekty a neuvěřitelné výzvy a jsme podporovaní v tom challengovat status quo a vybírat si neotřelé cesty. Týmy mají dostatečnou míru autonomie. Každý tým pracuje svým způsobem a svým rytmem. Naším základním pravidlem je, že naše práce musí být ve stoprocentní kvalitě, což zaručují dobří lídři, kteří o hodně věcech se svými týmy i mezi sebou rozhodují demokraticky.  

 

NAJDEŠ TU PŘÁTELSTVÍ, ODVAHU A DŮVĚRU MEZI LIDMI

Na programu NN Salesforce mě nejvíce inspiruje každodenní spolupráce s talentovanými kolegy z celé Evropy, práce s moderními technologiemi a přístupy a možnost skutečně ovlivnit smysluplný strategický projekt.

Martin Fišer, Manager Salesforce

We work with the latest technologies - the top of the technologies that appear on the market. And we're not a company that takes years to deploy. We're connected to the Dutch National Bank, and when something new comes out, we have to update it right away to stay up to date.

Eduardo Gomez Vazquez, Senior Engineer

    
     Martina Diničová
    

    
     –
    

    
     Senior HR Business Partner
Martina Diničová
Senior HR Business Partner

Multikulturní svět

Jsme přesvědčení, že dnešní svět potřebuje mnohem více diverzity, mnohem více názorové plurality a mnohem více úhlů pohledu na jednotlivá témata. Proto podporujeme jedinečnost a sebevědomou diverzitu. Chceme, aby lidé, které máme kolem sebe, byli sebevědomí a sami sebou. V tom nám skvěle pomáhá právě diverzní přístup. Dnes tu najdete kolegy z více než 21 zemí a každý tým má poměrně vysoké procento expatů. Najdete u nás kolegy z Indie, Ukrajiny, Německa, Mexika, Brazílie, Itálie a dalších zemí. A přijde nám to naprosto skvělé. Jednak, protože často rozumíme zákazníkům v daných lokalitách, ale také protože nás kolegové z různých zemí obohacují a rozšiřují nám obzory. Například, když vaří svůj národní pokrm na online vánočním večírku.

Cybersecurity trh je už extrémně saturovaný a mě těší, že z těch tří lidí ročně, co nám odejdou, jdou, buď na zahraniční projekty, nebo chtějí manažerskou roli. Jinak máme fluktuaci úplně minimální.

Juraj Přibyl, Security Operations Center Manager

Stavím vše, co dělám, na lidských hodnotách. Naše hodnoty Care, Clear a Commit mi v životě byly vždy blízké.

Ronald Lipták, CEO

Prostředí, kde nám nic nechybí

Další věc, kterou člověk velmi ocení, pokud má už pracovní zkušenosti odjinud, je dobře fungující prostředí. Bohatě naddimenzované kanceláře a interní komunikace, která byla například v době covidu skvěle zvládnutá. Měli jsme například pro naše lidi přeložená vládní opatření ještě dříve než oficiální překlad. Máme naše Veroniky, které vše zvládají na jedničku, od přípravy online vánočního večírku, až po komfort, který máme pro naši práci. A co si budeme nalhávat, když máte funkční prostředí a lidi, kteří jsou schopní zařídit vše, co potřebuješ, a ty se můžeš soustředit jen na své úkoly, je to velmi osvěžující. Všem, kdo se na tom skvělém komfortu podílí, patří obrovský dík. 

Pro mnoho z nás je NN IT Hub druhá rodina

Je to zvláštní a asi by leckdo nečekal, že bychom termín „rodina“ dokázali použít v globální skupině a pokud ano, tak by tomu málokdo věřil. Ale když si popovídáte s lidmi napříč IT Hubem, zjistíte, že vysoká míra autonomie a důvěry dává lidem opravdu pocit “rodinná atmosféra”. Používají ten termín tedy často, protože svůj tým a kolegy prostě považují za svou druhou rodinu. 

Jedou u nás meméčka. Stačí, aby ses na Town hallu blbě postavil, někdo ti udělá fotku a už to jede. Myslím, že naposledy to byl Juraj za DJským pultíkem :) Myslím, že je tu skvělý humor a je to díky tomu, že jsme spíš kamarádi a můžeme si to k sobě dovolit.

Karel Vencovský, SOC Operations Lead

    
     Martin Fišer
    

    
     –
    

    
     Salesforce Manager
Martin Fišer
Salesforce Manager

CARE

CLEAR

COMMIT

NN skupina má tuto hodnotu od svého samého začátku. Protože na vysoce kvalitní péči o zákazníky vznikla kvalita značky, která šla vždy ruku v ruce s péčí o zaměstnance. V NN IT Hubu je zájem o lidi základním principem, na kterém stavíme. Díky tomu se nebojíme říct, že je pro nás důležitější přátelství než hierarchie.

Důraz na informovanost a způsob vtažení lidí do rozhodování jsou určitě pro mnoho z nás jedním z hlavních důvodů, proč se v prostředí NN IT Hubu citíme komfortně.  

Angažovanost a zodpovědnost. Všichni si uvědomujeme své závazky vůči zákazníkům, vůči naší mateřské firmě a hlavně vůči sobě navzájem. Chceme se jeden na druhého spolehnout, protože pak je vše jednodušší.


    
     Micky Stefano
    

    
     –
    

    
     Service Delivery Manager
Micky Stefano
Service Delivery Manager

BEZ LIMITŮ


    
     Ondra Pečený
    

    
     –
    

    
     IAM Manager
Ondra Pečený
IAM Manager

Neustálý rozvoj a učení se

Důvodem, proč máme velmi pevně definované místo v globální struktuře NN je úroveň našich služeb a stejně tak vědomostí a zkušeností. Jsme schopni odřídit i náročné operace a projekty na špičkové úrovni. Není to náhoda, naopak záměrně investujeme do rozvoje a vzdělávání našich lidí. Máme k dispozici velkorysý budget na podpůrné vzdělávací aktivity a projekty. Jsme schopní naše lidi certifikovat na ty nejnovější technologie a standardy. Můžeme být na jakékoliv světové konferenci, když nám to bude dávat smysl. Co se týká možností rozvoje a učení se, nemáme limity a díky tomu jsme respektovaným partnerem nejen uvnitř skupiny. NN IT Hub je místo, kde člověk velmi rychle vyroste. To je naším cílem a jsme rádi, že se nám to daří.

Za 3 horizonty

Termínem „Horizon 3“ se označuje dlouhodobá strategie firem v horizontu 5 až 12 let a zároveň se takto označují projekty, které z dnešního pohledu nemají reálné byznysové využití, zároveň však mají potenciál do budoucna výraznou byznysovou hodnotu přinést. Většina firem se takovým projektům nevěnuje. Je to drahé a kromě badatelské úrovně to současnému byznysu nic nepřináší. Pokud chcete být technologickou špičkou a určovat směr a to my v oblasti digitalizace pojišťovnictví chceme, tak se musíte těmto okrajovým trendům věnovat. Protože pokud se na ně nezaměříte vy, tak je bude úspěšně jako první implementovat někdo jiný. Jsme rádi, že tu máme zelenou se takovým projektům věnovat. Včetně našeho času, prostředků a pozornosti. 

Špičky v oboru

Nikde se moc neprezentujeme, protože naším tržním nastavením není potřeba se marketovat na trhu. Nepotřebujeme získávat klienty. Proto svět mimo naši bublinu moc neví, že tu budeš sedět s těmi nejlepšími v oblasti cybersecurity, matematiky, dat, statistiky atd. Jsou to lidé, kteří ve svých oborech mají jméno a od kterých se učit, je ten největší benefit. Máme tu velké SOC oddělení a partu etických hackerů. A v oblasti security se věnujeme velmi specializovaným „cutting edge“ technologiím. V NN IT Hubu najdeš velmi inteligentní prostředí a dostatek náročných výzev. Jsme přesvědčení, že pro chytré lidi jsme schopní připravit náročné projekty a kariérní rozvoj smysluplným směrem. 

STAVÍME NA TĚCH NEJMENŠÍCH DETAILECH. TÍM SE NA TRHU LIŠÍME


    
     Tomáš Hurych
    

    
     –
    

    
     Application Development & Support Manager
Tomáš Hurych
Application Development & Support Manager

    
     Jiří Procházka
    

    
     –
    

    
     Senior Data Scientist
Jiří Procházka
Senior Data Scientist

KULTURA OSOBNÍ ODPOVĚDNOSTI

Kvalitní leadership

Velmi otevřený styl vedení, malé a velmi kompetentní týmy, které si definují svou strategii. To vše má za následek, že tu nenajdete nikoho, kdo by čekal, až mu někdo přidělí zadání a definuje jeho úspěch či neúspěch. Lidé u nás mají velkou míru autonomie a jsou sami odpovědní za své závazky. Lídři týmů se snaží velmi rychle posunout juniory do rolí seniorů. Čím dříve člověk zapadne do tohoto velmi autonomního a samořídícího mechanismu, tím efektivnější budeme jako celek. Tento vysoce autonomní způsob spolupráce se projevuje hlavně při mezitýmových projektech. Když víte, že se na všechny, i na lidi mimo váš tým, můžete spolehnout, že svou část práce dodají v perfektní kvalitě, pracuje se vám mnohem snadněji. 

Skvěle se to projevuje nyní v hybridním nastavení týmů. My nikomu nenařizujeme, jak by měli v tomto online/offline světě fungovat. Je na každém týmu, jaký rytmus si zvolí. Máme týmy, které pracují převážně remote, a týmy, které naopak preferují práci z kanceláře. V obou případech mají perfektní podporu, od paušálního finančního příspěvku, až po nákup jakékoliv potřebné technologie. 

Jako leader týmu rozhodně nechci, aby můj tým byl pod nějakým extrémním tlakem. Kolegům říkám, že pokud jsou ve stresu, tak si pojďme dát meeting a vyřešit to. 1:1 s kolegy z týmu mám každý týden vždy po půl hodinách. Tam mají kolegové příležitost říct opravdu všechno. To, aby se tu lidé cítili dobře, je priorita a pravidelný feedback tomu pomáhá.

Michal Gerthofer, Data Science & Al Services Manager

Myslím, že lidi tady nejvíc oceňují větší svobodu, nikdo se tady nemusí bát vyjádřit svůj názor, nebo, že je budeme nutit nosit kravaty, a to celkově způsobuje, že atmosféra je tady kamarádštější a hodně uvolněná.

Helena Doláková, Manager of PoLAR

Přijde mi, že se to tady z pohledu leadershipu handlí dobře. Já osobně se snažím hodně poslouchat a dát radu, když umím. Když nemám radu, tak dát názor a někdy je potřeba si prostě jenom dobře pokecat. A i to u nás jde.

Karel Vencovský, SOC Operations Lead

    
     Helena Doláková
    

    
     –
    

    
     Manager of PoLAR
Helena Doláková
Manager of PoLAR

NN IT Hub

Sídlíme na Smíchově na Praze 5. Kousek od metra, nádraží, autobusů i tramvají. Jsme obklopení restauracemi, kam zajdeme na dobrý oběd, a pár zastávek od centra Prahy. Jo a naše kanceláře vyhrály cenu v kategorii Zasedačka roku!

Tady to snad nikdo nedělá jen pro výplatu

Vysoká míra angažovanosti je způsobená hlavně selským rozumem, se kterým je celý NN IT Hub stavěn od svého začátku. Nejsou tu rozhodně ty klasické překážky, které najdete v korporaci, které by nás zpomalovaly nebo nám blokovaly rozhodování. Týmy jsou sladěné a nastavené na spolupráci a je tu obrovská míra diskuze. Každý názor se počítá, Ronald se s námi o vývoji celé skupiny baví na pravidelné bázi a naši zákazníci jsou pobočky z 19 zemí, čímž je zajištěn mezinárodní rozměr všeho, co děláme. Proto si troufáme říct, že lidé jsou v NN IT Hubu z několika důvodů a ani jeden není výplata. Do práce samozřejmě chodíme, abychom měli výplatu, ale nad tím je rozhodně obsah naší práce a týmová kultura celého NN IT Hubu. 


    
     Michal Gerthofer
    

    
     –
    

    
     Data Science & AI Services Manager
Michal Gerthofer
Data Science & AI Services Manager

Jsme týmovými hráči

Jsme tým. Každý umíme něco jiného a tím se vzájemně doplňujeme. Rozhodně to tu není o jednotlivcích, kteří neumí spolupracovat, ale naopak o lidech, které tým baví a chtějí být jeho součástí. Nemusíš umět všechno. Od toho tým je, aby se vzájemně podporoval. Když víš, kdo ti pomůže, tak se nezasekneš a rychle se posouváš k výsledku. Navíc je jasné, že u nás se tvé znalosti budou dál rozvíjet. Tedy, i když teď neumíš všechno, rozhodně budeš umět za měsíc víc. Ta spolupráce a chuť být součástí týmu je pro nás esenciální. Takové lidi hledáme a takoví k nám zapadnou. Najdeš tu vstřícnost a otevřenost. Žádný dotaz není špatně. Pomoc je přirozená a to i mezi jednotlivými týmy. 

Work & Life

Termín work-life balance se stal docela zprofanovaným, a proto ho nepoužíváme moc rádi. Je však nutno zmínit, že NN IT Hub je prostředí, kde jsou vaše osobní potřeby rozhodně důležité a nepřehlížené. Přetížení lidé nakonec vždycky vyhoří, když se jedná o dlouhodobý trend. I nás zavalení prací čas od času v některých týmech potká, protože je máme personálně poddimenzované, ale vždy je to jen krátkodobé a vždy se to vyřeší. V našich plánech nefigurují dlouhodobě přetížení a vyhořelí kolegové. Tím bychom ohrožovali nejen výsledek a kvalitu projektů, ale i atmosféru ve firmě, která nám všem vyhovuje. Jsme rádi, že se podařilo dobře poskládat k sobě lidi, kteří si rozumí a pomáhají. 

Tak naskoč! Těšíme se, až se uvidíme.