Firemní kultura se dá měřit

Na pódium Culture Rocks jsme si pozvali Jiřího Štěpána, spoluzakladatele Etnetera Activate. Firmy, která pomáhá jiným firmám, aby nedělaly digitální projekty špatně. Učí je, ať se nerozhodují podle intuice, ale podle dat, ať měří digitální komunikaci a vytěžují svá data. Všechno pak mohou zúročit v konkrétních businessových přínosech. Activate není stejně jako celá Etnetera Group jen #zmrdfree firma, ale opravdu výjimečná svobodná firma, která svou firemní kulturu staví na radikální otevřenosti, respektu a jedinečnosti lidí. Najdete v ní přes dvacet geeku a nerdů, kteří jsou zároveň nadšenci do digitálních produktů. 

Jirka Štěpán přišel do Etnetery před 18 lety, aby programoval weby. Čím víc programoval a pomáhal s prodejem, optimalizací, tím více si uvědomoval jednu věc. Nestačí jen dobře napsat kódy a udělat design, je nutné také sledovat, jak se na webech lidé chovají, odkud na ně chodí, kde se tam ztrácí. S kolegy vyvinul pro potřeby Etnetery webovou analytiku, které se začalo dařit. Produkt dál rozvíjeli, přidávali další služby, budovali klientskou bázi a v roce 2014 se na těchto základech zrodila samostatná firma Etnetera Activate.

Jirka se z programátora přesunul do role ředitele, drží stráž nad firemní kulturou a hlídá si, aby data byla součástí Activate kultury. 

Co si odnáším z rozhovoru s Jirkou

Kultura a spokojenost lidí se dá měřit pomocí dat

Díky datům, máte jednak přehled o náladě ve firmě, druhak můžete včas odhalit průšvihy. Není potřeba zavádět nové nástroje, stačí chytrá analýza dat, která už ve firmě máte. V Activate si dávají navzájem kudosy, poděkování za to, že vám někdo pomůže, vyskládá myčku, (re)prezentuje firmu nebo třeba uspořádá vzdělávací akci pro kolegy. Kudosy jsou nositeli spousty informací - kdo, jak často, komu a za co děkuje. Z takových dat lze snadno vytvořit klastrové analýzy, kde vyčtete, jestli jsou lidé stejně naladění, vnímají věci podobně. Hodně o firmě řekne i analýza slackové komunikace - jaký typ zpráv se objevuje, jestli jsou soukromé, v zamčených kanálech, nebo v “public channel”. V Activate vypozorovali, že když se schyluje k nepříjemnostem, projeví se to zvýšením zpráv ve veřejném kanálu, začíná “veřejná hádka". Všechna data jsou v Activate otevřená, každý je může vzít a použít k něčemu, co by chtěl ve firmě zlepšit.

Odměňte ty, kteří ke kultuře firmy a jejím hodnotám aktivně přispívají

Již zmíněné kudosy, které si po celý rok mezi sebou tým rozdává, získávají hodnotu při rozdělování odměn. Obnos peněz se dělí mezi lidi na základě dvou kritérií, která mají stejnou váhu. První je finanční přínos firmě a druhé počet kudosů. Ve zdravě fungující firmě jako je Activate se nebojí, že by lidi nadužívali rozdávání kudosů a “přivydělávali” si tak. A kdyby přeci jen ano, z dat se to odhalí. Zároveň se nemůže stát, aby někdo, kdo dělá aktivity ve prospěch firmy a je za to oceněn kolegy, nebyl odměnen i firmou samotnou.

Svobodná firma jako pragmatické řešení

Jirka Štěpán vede lidi k tomu, aby na sebe brali zodpovědnost, uměli se rozhodnout a určit si, co mají dělat. Máte-li takové požadavky, musíte nabídnout protihodnotu. Svobodu, důvěru, informace. Activate zvolilo model svobodné firmy, protože to pro ně ze všech úhlů pohledu bylo nejpragmatičtější řešení vedení firmy dle vlastních představ. Vychází navíc z životních principů, kterým všichni věří a chtějí je aplikovat i do podnikání. 

Sketchnout zápis od Beáty Broskové

Podívejte se na video z nezapomenutelné Culture Rocks vol. 5 - TRIBE Edition