Phonexia

Phonexia je světovou špičkou v oblasti řečových technologií. V roce 2006 ji založila skupina mezinárodně oceněných výzkumníků z VUT Brno. Jejich unikátní technologii začala využívat řada firem a bezpečnostních organizací z různých zemí. Jako první na světě uvedli na trh hlasovou biometrii postavenou čistě na neuronových sítích a jejich technologie, využívající umělou inteligenci, patří dnes mezi světovou špičku. Tříčlenný tým postupně organicky vyrostl na šedesát lidí, kteří realizují projekty v šedesáti zemích. Phonexia se dnes, kromě rozvoje samotných řečových technologií, aktivně zaměřuje i na vývoj produktů nad těmito technologiemi, a jejich rozšíření do celého světa.

Nabídka příležitostí

Umožňujeme chytrým zařízením rozumět lidské řeči,

protože věříme, že to má smysl.

Tvoříme technologii, která má ambici změnit způsob, jakým používáme digitální zařízení. Velmi zjednodušeně se snažíme o to, abychom na ně mohli mluvit lidskou řečí, která je pro nás nejpřirozenější metodou komunikace, a ony nám rozuměly. Ať už se jedná o počítače, výrobní zařízení nebo mobilní telefony.

Naši zákazníci díky tomu mohou budovat voice-boty, ověřit identitu volajícího na základě hlasové biometrie, přepsat řeč na text nebo vyhledat řečníka ve velkém množství zvukových záznamů. Policii tak např. usnadňujeme vyšetřování tím, že naše produkty dokáží určit, zda hlas podezřelého je totožný s hlasem z výhružného telefonátu. Pracovníkům call center usnadňujeme práci tím, že automatizujeme verifikaci volajícího. 

Cítíme, že máme skvělé výsledky, unikátní vlastní špičkovou technologii, sehrané týmy a díky tomu i potenciál dobýt svět. Firem s takovou pozicí v oblasti strojového zpracování řeči je na celém světě velmi málo. Vnímáme, že je skoro naše povinnost opřít se do práce a společně se zkusit prosadit, aby se naše technologie dostaly k co nejvíce lidem.

Věříme, že hlasovým technologiím patří budoucnost a mnoha lidem ulehčí život do takové míry, jakou si dnes jen těžko umí představit. 

Nám se tím otevírají nové příležitosti realizovat se na mezinárodním poli a pomoct transformovat malou českou firmu na globální společnost pomáhající lidem po celém světě. Jsou to výzvy, které nás lákají a určují naše směřování.


    
     Jiří Nezval
    

    
     –
    

    
     Product Manager
Jiří Nezval
Product Manager

Produkty s dobrou karmou

Uvědomujeme si, jakou sílu má naše technologie a jak důležité je vybírat, komu ji poskytneme. Je jako oheň. Dobrý sluha, ale zlý pán. V nesprávných rukou nemusí jenom pomáhat. Proto máme vypracovaný etický kodex, který důsledně dodržujeme. Pravidelně sledujeme několik světových nevládních organizací, které vydávají doporučení, s kým spolupracovat a s kým raději ne. Odmítli jsme řadu zakázek v zemích, o jejichž fungování panují pochybnosti, anebo jsme neměli jistotu, kdo by samotnou technologii využíval a za jakým účelem.

Uvědomuju si, že Phonexia je unikátní ve své multioborovosti - máme lingvisty, výzkumníky, matematiky, dokumentaristy a na typickou IT firmu máme poměrně hodně žen. :)

Radim Kudla, Project Manager

State of the art technologie

postavená na umělé inteligenci, strojovém učení a neuronových sítích

Špičkovou úroveň si držíme i díky tomu, že neděláme jenom kód, ale vedle vývoje technologie i veškerý aplikovaný výzkum. Naši zakladatelé patří mezi nejuznávanější odborníky v oblasti strojového rozpoznávání jazyka a dlouhodobě spolupracujeme se špičkovými odborníky, kteří položili základy celého odvětví, ve kterém působíme. 

Často zapomínáme, že jde o práci. Možnost smysluplně si hrát s úžasnými technologiemi nás dokáže absolutně pohltit.

Naším cílem je objevovat skutečně funkční metody a postupy, které pomohou strojům lépe pochopit logiku řeči. Hodně nás baví zkoumat zadání, které na světě ještě nikdo nevyřešil a převádět do jazyka strojů čerstvé vědecké publikace, u kterých předpokládáme, že nás pomohou nasměrovat správným směrem. 

Často jsme na hranici nám známých možností a největší radost nám udělá, když tu hranici dokážeme společně posunout. Tímto způsobem dokážeme ze sci-fi dneška, uskutečnit realitu zítřka.


    
     Jan Slováček
    

    
     –
    

    
     Developer
Jan Slováček
Developer

Výzkumný tým rozvíjí naši klíčovou technologii, kterou v produkčních týmech využíváme skrz API při vývoji produktů a technických řešení. Díky tomu se můžeme plně se soustředit na psaní produktového kódu v C++ a Pythonu za využití nejnovějších kompilátorů a knihoven.

Dlouhodobě se soustředíme na vlastní vývoj klíčových technologií.

Vyvíjíme v menších týmech, ve kterých má každý z nás široký záběr. Musíme být schopni napsat si testy, nastavit celou pipeline, někdy si umět pomoci malým skriptíkem a vzájemně se zastoupit. Rozhodně tady nehledej stereotypní práci.


    
     Michal Klčo
    

    
     –
    

    
     Developer, Researcher
Michal Klčo
Developer, Researcher

Ve výzkumu máme zajímavé úkoly. Řešíme věci jako rozpoznávání emocí a jsou to nelehké výzvy, na kterých se tady pracuje. Není to tak, že vyvíjíme software, a pak jenom opravujeme chyby.

Vojta Erben, Senior Developer, Researcher

Tři hodnoty ve Phonexii

PATHFINDER SPIRIT

Nemůžeme si dovolit průměrnost. Objevujeme, hledáme nové cesty, zkoušíme nevyzkoušené. 

FAIR PLAY

Zakládáme si na etice a fair play. Hrajeme fér jak mezi sebou, tak s ostatními partnery na trhu.

COLLECTIVE SYMPHONY

Síla orchestru je vždy více než síla jednotlivce. Phonexia si zakládá na týmové spolupráci a vzájemném sladění.

Překonávat sebe sama a neustále se rozvíjet.

Když chcete být lídry na trhu, je potřeba, aby překonávání sebe sama bylo přirozené.


    
     Radovan Musil
    

    
     –
    

    
     CEO
Radovan Musil
CEO

    
     Markéta Lőrinczy
    

    
     –
    

    
     VP of Sales and Product
Markéta Lőrinczy
VP of Sales and Product

Není to o soutěživosti, ale o možnosti vlastní realizace a naplnění svého potenciálu. Věříme, že se projeví na spokojenosti každého z nás. Když stagnuješ a nerozvíjíš se, nevěříme, že můžeš být se sebou spokojený. Proto má každý z nás k dispozici prostor a rozpočet na vlastní vzdělávání. Ať už jde o kurzy, konzultace nebo mentoring v programu Together2Grow. Pravidelně organizujeme knowledge sharing setkání, kde si vzájemně sdílíme know-how všeho druhu nebo si pozveme externisty, kteří nám poradí v tom, co aktuálně řešíme.

Díky akademickému backgroundu našich zakladatelů, máme přístup k vědeckým špičkám v oboru, se kterými se můžeme spojit, nebo aktuálním vědeckým publikacím, na kterých stavíme část našeho vývoje.

Jsme mladá firma, ale rozhodně už nejsme technologický startup. Za víc jak patnáct let jsme prostřednictvím našich partnerů realizovali projekty v šedesáti zemích světa a našimi klienty jsou banky, mobilní operátoři, velké korporace nebo ministerstva a policie. Naši klienti se nespokojí s ničím jiným než se stoprocentní profesionalitou. 

To, čeho si na nás partneři nejvíc váží, je stoprocentní profesionalita a odpovědnost. 

I když jsme tým, který je pro každou legraci, co se týká naší práce nebereme nic na lehkou váhu a dbáme na absolutní profesionalitu. Záleží nám, aby bylo vše tip ťop a k tomu nám pomáhají vyladěné interní postupy a guidelines, protože v našem odvětví si nic míň nemůžeme dovolit.  

Jasná organizační struktura,

která mezi nás nestaví žádné bariéry a umožňuje pracovat rychle.

Můžeme klidně zaklepat na dveře našeho CEO nebo kohokoliv z vedení a zeptat se na cokoliv. Zajímáme se o to, co se ve firmě děje, a svými návrhy se každý z nás aktivně podílí na jejím fungování. Každý může mít reálný dopad na dění bez ohledu na to, kde se v struktuře nachází. Stačí se jen zapojit. Lídři naslouchají všem a otevřeně sdílí všechny informace. Každý týden máme celofiremní zhodnocení, kde si otevřeně říkáme, jak se nám daří technicky, produktově, ale i finančně. Víme, jaké máme příjmy i výdaje a na co se soustředit v nejbližším období. Díky vysoké míře transparentnosti jsme sladění na našich cílech a víme, jak k nim každé oddělení přispívá.

Největším benefitem Phonexie jsou lidi. Mám kolem sebe inteligentní a skvělé kolegy, kterým záleží na své práci a dělají ji srdcem.

Jiří Nezval, Product Manager


    
     Jan Matoušek
    

    
     –
    

    
     Scrum Master
Jan Matoušek
Scrum Master

Phonexia je tým

s velkým smyslem pro osobní odpovědnost.


    
     Kateřina Zemanová
    

    
     –
    

    
     Campaigns & Partnership Manager
Kateřina Zemanová
Campaigns & Partnership Manager

Jasně, že našim úkolem je dodávat a plnit strategii i dosahovat čísla. To nám ale nebrání chovat se k sobě lidsky. Je pro nás důležitější mít v týmech dobrou atmosféru, protože pak můžeme výkon stavět na vzájemné důvěře a vstřícnosti. 

Proto mezi nás zapadnou hlavně ti, kteří rádi pracují v týmu. Nebojí se otevřené komunikace a spolupráce. 

Naše spolupráce je o tom, že si umíš říct o pomoc, když potřebuješ, nebojíš se feedbacku a chceš na sobě pracovat. Ve Phonexii se nepříjemné věci nezametají pod koberec, ale řeší se konstruktivně a s respektem.

Víc prostoru pro budování vztahů

Posilování týmu, skrze neformální příležitosti je pro nás hodně důležité. Proto máme velkou radost, že se naše prostory rozšířily o sousední budovu, do které se přesunulo několik týmů. Nabízí krásné prostory atria, kde se můžeme potkávat. Dát si spolu oběd nebo posedět na terase a poklábosit, ať už pracovně nebo prostě jen tak. Kromě toho každý první pátek v měsíci organizujeme společnou snídani a občas si spolu zahrajeme deskovky nebo uspořádáme cestovatelské večery.

Líbí se mi, že každý tým má svůj teambuilding, máme grilovačky, snídaně a ta týmová kultura je tu hodně viditelná. S CEO jsme se na pohovoru vlastně hodně bavili o tom, co dělám ve volném čase a o kolech a ferratách a to mi bylo od začátku hodně sympatické.

Kateřina Zemanová, Campaigns & Partnership Manager

Fair play ve sportu i byznysu

Sport je naší přirozenou součástí a není měsíc, ve kterém bychom něco sportovního nevymysleli. Jsme zvyklí hrát fair play. Ve sportu by nás nenapadlo podvádět, uplácet nebo si upravovat pravidla hry podle svého. Fair play, vytrvalost a schopnost jít cílevědomě za vítězstvím jsou hlavní principy, které si přinášíme do byznysu ze světa sportu. Nejčastěji vyrážíme do hor, na ferraty, jezdíme traily, lyžujeme, anebo si jen zajdeme někam do hor na víkend. Polovina z nás jezdí každý den do práce na kole. A kdo nesportuje aktivně, jde si zahrát na odreagování stolní fotbálek.

Phonexia Brno

Sídlíme v Brně v Králově poli. Kousek od tramvaje, vlaku, trolejbusu, ale taky od FIT VUT, na kterém se poznali a stále působí naši zakladatelé. Sedíme rozdělení podle týmů v menších kancelářích ve dvou budovách hned vedle sebe. V kancelářích máme rádi klid, ale ne nudu.

Přivést si s sebou do práce pejska nebo jiného domácího mazlíčka není problém. Máme hodně rádi všechny zvířata. Krom pejsků jsme tu už měli i želvu, hada nebo pavouka. 

Věříme, že síla týmu pramení z osobních interakcí jeho členů 

Proto jsme raději, když můžeme pracovat z našich kanceláří. Potkávat se, společně přemýšlet u jednoho stolu a nacházet ty nejlepší řešení. Práci z domu podporujeme jako alternativní, ale ne hlavní způsob spolupráce. Myslíme, že je vhodný především pro soustředěnou práci nebo dokončení komplexních úkolů, na které je někdy těžké najít čas mezi schůzkami v kanceláři.

Zkoušíme čtyřdenní pracovní týden

Naším cílem není odpracovat x hodin denně, ale vytvořit hodnotu pro naše zákazníky. Proto jsme se rozhodli otestovat čtyřdenní pracovní týden. Očekáváme, že díky této změně budou lidé odpočatější, spokojenější a více motivovaní. Zároveň věříme, že více energie dovedeme přetavit v kvalitnější práci, ze které budeme mít daleko větší radost.

Zkrácený týden budeme testovat do konce června 2023, kdy vyhodnotíme, co změna přinesla a domluvíme se, zda ji zachováme.

Momentálně nejsou otevřeny žádné pozice.