Nano Energies

Nano Energies je českou energetickou společností, která na trhu působí od roku 2008. Efektivně a udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší firmám i běžným uživatelům více svobody. Byznys Nano Energies stojí na dvou pilířích – první z těchto pilířů je divize Digital Energy Services, která pomáhá optimalizovat spotřebu a výrobu elektřiny klientům s energetickou flexibilitou. Druhým pilířem je společnost Nano Green, která je prvním dodavatelem elektřiny ze 100 % obnovitelných zdrojů pro firmy i domácnosti po celém Česku. Posláním Nano Energies je podporovat výrobu elektřiny šetrnou k přírodě, energetickou soběstačnost a firmy, které se rozhodly snižovat svou uhlíkovou stopu.

Nabídka příležitostí 11

ETICKÁ, DIGITÁLNÍ A DECENTRALIZOVANÁ

TO JE NAŠE UDRŽITELNÁ VIZE ENERGETIKY BUDOUCNOSTI


    
     Stanislav Chvala
    

    
     –
    

    
     CEO Nano Energies
Stanislav Chvala
CEO Nano Energies

BOŘÍME STATUS QUO

JSME TVŮRCI CUTTING EDGE ENERGETIKY. MY TVOŘÍME TRENDY!

MĚNÍME HRU

Naším cílem je přitáhnout a nadchnout ty největší talenty, abychom společně konečně posunuli energetiku do 21. století. Máme výhodu – tam kde ostatní následují trendy, my na nich již od roku 2008 pracujeme a tvoříme je. Nano Energies je ideálním prostorem, ve kterém máme možnost hledat nové modely fungování energetické soustavy a současně i nové modely podnikání. Podnikání, které není prospěšné jen nám, ale přispívá k širšímu rozvoji společnosti. Hledáme jiné cesty, zaměřujeme se na soběstačnost, udržitelnost a propagaci zelené energie. Z našeho zisku investujeme do výzkumu nových technologií v oblasti využívání a distribuce energie. Podporujeme neziskové projekty a vytváříme komunitu, která má stejné záměry jako my. 


    
     Nikola Nedělová
    

    
     –
    

    
     Business development
Nikola Nedělová
Business development

Smysl a zisk v rovnováze

ROZHODLI JSME SE, ŽE CHCEME STAVĚT LEPŠÍ BUDOUCNOST. ÚSPĚCH TAK NEMĚŘÍME JEN ZISKEM, ALE I POZITIVNÍM DOPADEM A MÍROU RESPEKTU, KTERÝ DOKÁŽEME OKOLÍ PROJEVIT.


    
     Petr Rokůsek
    

    
     –
    

    
     Zakladatel Nano Energies
Petr Rokůsek
Zakladatel Nano Energies

PLATFORMA BUDOUCNOSTI

Máme za sebou prvních čtrnáct let a můžeme říct, že Nano již dospělo. Stojíme na vlastních nohách a máme jasně nastavený kurz. Těší nás, že v tak náročném prostředí jako je energetika jsme nejen uspěli, ale udrželi jsme si identitu, filozofii a vize. Náš roční obrat překonal tři miliardy korun, sídlíme v jedné z nejkrásnějších kancelářských budov v Praze a v místě, které je pro Nano symbolické. V DRNu na Národní třídě navazujeme na hodnoty lidí, kteří se v roce 1989 na tomto místě rozhodli pro svobodu a demokracii. Všechny části Nano Energies mají nyní jasnou identitu i směr a vzájemně se propojují v jednom konkrétním záměru – vytvořit platformu pro rozvoj, spolupráci a inovace. 

RYCHLOST A OTEVŘENOST

NAJDETE TU PESTRÝ MIX LIDÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘINÁŠET INOVACE A TVOŘIT TRENDY


    
     Vojtěch Herrmann
    

    
     –
    

    
     Data IT
Vojtěch Herrmann
Data IT

Pokud je v týmu důvěra, pak můžeme otevřít jakoukoliv otázku. Když máme pocit, že nám něco nesedí, pak ji otevíráme hned. Řešíme, diskutujeme do té doby, než nenajdeme konsensus. Pak nemusíme řešit „co kdyby“. Pokud se na něčem dohodneme a někdo má ještě pocit, že jsme určité téma nedořešili, tak ho může znovu otevřít. Ostatní mu neřeknou „počkej tohle téma jsme už vyřešili”. V Nano nic není uzavřené. Všechno je neustále otevřené.

Tomáš Janeček, partner Nano Energies

FÉROVĚ A UDRŽITELNĚ

Opravdovost a uvěřitelnost v sobě hledá mnoho z nás celý život. Když si to uvědomíme, dojde ke zjednodušení. Jakýkoliv skrytý záměr většinou nefunguje, přílišné ambice ničí tvůrčí proces. Kdyby si malíř řekl, že namaluje obraz, který zítra prodá za tolik a tolik, možná taky nic nevytvoří. Vytváření dobré firmy je podobným tvůrčím procesem. Nano Energies chceme stavět na opravdovém a uvěřitelném záměru. Nemáme hodnoty definované na zdech ani v brožurkách, není to potřeba, protože je všichni žijeme. Klíčové je, že se chováme férově, transparentně a korektně. Věříme ve stejnou budoucnost. Budoucnost, ve které se lidé vzájemně podporují a inspirují. 


    
     Milan Pavlíček
    

    
     –
    

    
     HR Manager
Milan Pavlíček
HR Manager

Nano Energies

Najdete nás na jedné z nejlepších adres v Praze, v šestém patře jedinečného DRNu na Národní třídě. Dům samotný je architektonickým unikátem a naše kanceláře reprezentují vše co je Nano. Inovace, zelená energie, spolupráce, detail a budoucnost. Vzhledem k tomu, že se kolem opravdu špatně parkuje, je ideální za námi přijít pěšky nebo na kole.

DVA V JEDNOM

Nano Energies spojuje pod jednou vizí týmy s trochu odlišnou kulturou. Potkávají se u nás různé pohledy na svět a různé skupiny lidí, které mají odlišné každodenní cíle. Lidi v Nano Green spojuje vidina světa, jenž využívá hlavně ekologické zdroje energie a převažuje v něm udržitelnost a jasná vize zdravého prostředí. DES (Digital Energy Services) je tým, kde se usilovně pracuje na budoucích trendech a kde nervozita stoupá a klesá s tím, jak rychle se posouváme v našich cílech dopředu. Všechny části firmy spojuje vize změny na energetickém trhu pro průmysl, firmy i domácnosti. 

Malá vodní elektrárna v Nižboru
Malá vodní elektrárna v Nižboru

NANO ENERGIES GREEN

ZÁSOBUJEME DOMÁCNOSTI I FIRMY 100% ZELENOU ELEKTŘINOU VÝHRADNĚ Z LOKÁLNÍCH ZDROJŮ

FÉR K PLANETĚ

V Nano Green distribuujeme „čistou” certifikovanou elektřinu z obnovitelných zdrojů v Česku. Celý koncept je postavený na principech respektu nejen k sobě samým, ale i k vnějšímu okolí, kde žijeme. Na respektu k planetě a životnímu prostředí.

Nano Green v naší vizi zastupuje změnu myšlení na úrovni jednotlivců. Evangelizujeme energii z obnovitelných zdrojů a snažíme se, aby se k ní lidé více přiklonili, tak jak je tomu jinde ve světě. Pro nás je Nano Green podstata celé firmy. Je to její srdce, odráží vše, čemu věříme.

Věříme v důvěru, udržitelnost, smysluplnost a férovost. Myšlenka obnovitelných zdrojů a peer-to-peer sdílení elektřiny propojuje vše, co děláme, a spojuje nás dohromady. V Nano Green naplňujeme jednu část našeho poslání..

S POZITIVNÍM DOPADEM

Sami podnikáme s respektem k přírodním zdrojům a je pro nás přirozené pomáhat našim firemním klientům na cestě za udržitelným podnikáním. Stali jsme se konzultanty, kteří dovedou změřit firemní uhlíkovou stopu a doporučit plán pro její snížení. Umíme najít průsečík mezi udržitelností a finanční návratností.

Všechny části Nano jsou tu proto, aby lidem zlepšily život. A čím víc to poznávám, tím víc je pro mě osobně důležité, aby firma, pro kterou pracuji měla společenský přesah.

Vojtěch Herrmann, Data Analytik

HODNOTOVÁ ENERGETIKA

Nano Energies je postavené na filozofii decentralizace moci, chceme výhodné podmínky ve všech oblastech života pro každého jednotlivce. Nechceme podporovat konzum, nadprodukci a spotřebu, která vede k likvidaci našeho prostředí a našich hodnot, ve které v Nano věříme.

U nás se budou cítit dobře lidé, pro které je přesah jedním z benefitů. Lidé, pro které je společenská odpovědnost důležitá, věří ve změnu a jsou ochotni k ní aktivně přispívat. Spousta firem, má odpovědnost nebo udržitelnost jako marketingový doplněk, to není rozhodně náš případ, protože my máme udržitelnost a hodnotovou energetiku v našem byznys modelu. 


    
     Prokop Čech
    

    
     –
    

    
     Konzultant
Prokop Čech
Konzultant

Cutting Edge energetika

DENNĚ SE SNAŽÍME POPOHNAT VÝVOJ TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ KUPŘEDU. DNEŠNÍ ENERGETIKA JE NA PRAHU TRANSFORMACE, KTERÁ JE DEFINOVANÁ HLAVNĚ PŘÍSTUPEM K ENERGETICE JAKO TAKOVÉ, A HNED ZA TÍM JE IMPLEMENTACE INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ. MY JSME U TOHO!

SYNERGIE

Všechny části firmy stavíme tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. Ostatně synergie jsou společným jmenovatelem všeho, co děláme – protože pokud spolupracujeme, máme mnohem větší sílu věci měnit. A to se netýká jen spolupráce mezi firmami na energetickém trhu, ale i mezi jednotlivci uvnitř Nano, kde vždy přemýšlíme, jak různá rozhodnutí ovlivňují v konečném důsledku vše, co děláme. 

Najdete u nás vedle vizí a smělých plánu rozvahu, selský rozum a velmi logické uvažování nad vším co děláme.  


    
     Honza Dvořák
    

    
     –
    

    
     Head of IT
Honza Dvořák
Head of IT

DIGITAL ENERGY SERVICES

TVOŘÍME NOVÉ MODELY FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÉ SOUSTAVY


    
     Honza Šimbera
    

    
     –
    

    
     Head of analytics DES
Honza Šimbera
Head of analytics DES

    
     Honza Novák
    

    
     –
    

    
     Chief Product Officer
Honza Novák
Chief Product Officer

    
     Tomáš Mužík
    

    
     –
    

    
     Country manager CZ & SK
Tomáš Mužík
Country manager CZ & SK

DIGITÁLNÍ REVOLUCE

U nás je zatím trh s elektřinou regulovaný a ovládaný centrálně. Nicméně v Evropské unii se pravidla uvolňují a v takzvaném energetickém balíčku je kromě jiných věcí i větší podpora zelené energie, větší uplatnění soukromých výrobců elektřiny a decentralizace distribuce. V DESu učíme firmy využívat elektřinu tehdy, když je levná a vyrábět jí tehdy, když je drahá. Optimalizujeme spotřebu a výrobu elektřiny u klientů s energetickou flexibilitou. Maximalizujeme tak jejich výnosy a snižujeme náklady na spotřebu energie. Vytváříme kompletně nové modely využití energií a pracujeme na technologiích, které budou pomáhat co největší flexibilitě a decentralizaci. Pokud se někde tvoří energetika budoucnosti, tak je to u nás. 

Nano Energies
Nano Energies

Petr Rokůsek: Vždy mě lákalo spojení technologií a přírody

Už jako malého kluka, když jsem chodil na autobus a u toho přemýšlel, co budu v budoucnu dělat, mě lákalo spojení technologií a přírody – a tento sen se mi naplnil v Nano Energies. Jednou z esencí Nano je vypořádat se s dnešní zastaralou energetikou, která není šetrná k prostředí, je svázaná a centralizovaná. Snažíme se hledat nové modely využívání zdrojů, nové způsoby podnikání i spolupráce. Pracujeme na budoucnosti, kde bude energetický systém maximálně decentralizovaný a bude podporovat sdílení elektřiny. Věříme, že technologie jsou budoucností v oblasti získávání i uchovávání energie, a chceme být součástí této budoucnosti a spoluvytvářet ji.

Jsme přesvědčeni, že současné nastavení trhu je neudržitelné. Stejně tak je nezastavitelný rozmach zelených zdrojů a zapojení microvýrobců elektřiny Čekají nás velké změny a Nano Energies při nich bude v přední linii.

Petr Rokůsek, zakladatel Nano Energies

Petr Rokůsek a setkání týmu Nano Energies k příležitosti desátých narozenin firmy
Petr Rokůsek a setkání týmu Nano Energies k příležitosti desátých narozenin firmy

Povídání s Petrem Rokůskem při cestě z Petřína

Klademe si povrchní otázky

S Petrem Rokůskem jsme si povídali o vizi Nano Energies a budoucnosti světa, který nestojí na centralistických regulacích a vládě nejsilnějších, ale na příležitostech a synergiích každého, kdo má zájem se do určitých témat zapojovat. Otázky, které Petr v rozhovoru pokládá, bychom si měli pokládat všichni, protože jedině tak získáme odpovědi, které nám pomohou v budoucnu uspět.