Nano Energies

Nano Energies je česká energetická firma, která na trhu působí od roku 2008. Efektivně a udržitelně obchoduje s elektřinou a přináší firmám i běžným uživatelům více svobody. Byznys Nano Energies stojí na dvou pilířích – prvním z nich je divize Digital Energy Services, která pomáhá optimalizovat spotřebu a výrobu elektřiny klientům s energetickou flexibilitou. Druhým pilířem je společnost Nano Green, která je prvním a jediným dodavatelem elektřiny ze 100 % obnovitelných zdrojů pro firmy i domácnosti po celém Česku. Posláním Nano Energies je podporovat výrobu elektřiny šetrnou k přírodě, energetickou soběstačnost a firmy, které se rozhodly snižovat svou uhlíkovou stopu.

Nabídka příležitostí 9

DNES TVOŘÍME BUDOUCNOST

Když Nano Energies vzniklo, byli jsme snílci. Tehdy nikdo o udržitelné energetice, technologiích nebo decentralizaci energií ani neuvažoval, bylo to v rovině vizionářství a snů budoucnosti. My jsme ale na našich vizích pilně pracovali a dnes jsme připraveni. Nano Energies je dnes přední technologická firma v oblasti energetiky. Naše dvě divize DES a Nano Green realizují naše nápady, které vznikaly před patnácti lety a pokud hledáte moderní, inovativní technologickou firmu v energetice, tak jste jí právě našli. Dnes už to nejsou sny. Budoucnost je dnes a Nano Energies potvrdila svůj status. Naše plány jsou dnes ještě odvážnější a je skvělé vědět, že máme potřebné schopnosti a dnes už i tržní sílu naše vize realizovat.

JSME PRŮKOPNÍCI TECHNOLOGIZACE A DECENTRALIZACE ENERGETIKY

TO JE NAŠE UDRŽITELNÁ VIZE BUDOUCNOSTI

DIGITAL ENERGY SERVICES

TVOŘÍME NOVÉ MODELY FUNGOVÁNÍ ENERGETICKÉ SOUSTAVY


    
     Stanislav Chvala
    

    
     –
    

    
     CEO Nano Energies
Stanislav Chvala
CEO Nano Energies

BOŘÍME STATUS QUO

JSME TVŮRCI CUTTING EDGE ENERGETIKY. MY TVOŘÍME TRENDY!

MĚNÍME HRU

Nano Energies je ideálním prostorem, ve kterém máme možnost hledat nové modely fungování energetické soustavy a současně i nové modely podnikání. Podnikání, které není prospěšné jen nám, ale přispívá k širšímu rozvoji společnosti. 

DES (Digital Energy Services) je dnes významným hráčem v oblasti energetické flexibility, která se čím dál více skloňuje ve všech budoucích scenářích vývoje energetiky. Jako průkopníci agregace flexibility měníme pravidla hry – kombinujeme zdroje, proměňujeme je ve virtuální jednotky a stavíme datovou platformu pro efektivnější řízení výroby i spotřeby energie.


    
     Petr Norek
    

    
     –
    

    
     Head of Product
Petr Norek
Head of Product

INTELIGENCE A INOVACE

NAJDETE TU PESTRÝ MIX LIDÍ, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘINÁŠET INOVACE A TVOŘIT TRENDY


    
     Honza Dvořák
    

    
     –
    

    
     Chief Technology Officer
Honza Dvořák
Chief Technology Officer

DIGITÁLNÍ REVOLUCE

V DESu učíme firmy využívat elektřinu tehdy, když je levná a vyrábět jí tehdy, když je drahá. Optimalizujeme spotřebu a výrobu elektřiny u klientů s energetickou flexibilitou. Maximalizujeme tak jejich výnosy a snižujeme náklady na spotřebu energie. Vytváříme kompletně nové modely využití energií a pracujeme na technologiích, které budou pomáhat co největší flexibilitě a decentralizaci. Pokud se někde tvoří energetika budoucnosti, tak je to u nás.


    
     Honza Šimbera
    

    
     –
    

    
     Head of analytics DES
Honza Šimbera
Head of analytics DES

    
     Honza Novák
    

    
     –
    

    
     Chief Product Officer
Honza Novák
Chief Product Officer

    
     Tomáš Mužík
    

    
     –
    

    
     Country manager CZ & SK
Tomáš Mužík
Country manager CZ & SK

DYNAMIKA RŮSTU

Najdete u nás zkušené profesionály, kteří se k Nano Energies připojili, protože jim to, co děláme, dává smysl. Vedle nich potkáte mladé lidi s obrovským potenciálem, kteří vedle smysluplnosti v Nano Energies ještě nacházejí jedinečné příležitosti růst v oblasti, která se dnes velmi dynamicky proměňuje. Spojení obrovského know-how a chuti růst vytváří hodnotu firmy a je hnacím motorem našeho růstu. Troufáme si říct, že je u nás vysoká koncentrace chytrých lidí, kteří jsou garancí toho, že se rozvíjíme rychle a hlavně tím správným směrem.

Když se projdete v kancelářích, potkáte většinou lidi, kteří neustále o něčem diskutují a hledají řešení na velmi složité otázky, které před námi nikdo neřešil. Podstatné je, že nezůstává jen u diskuzí, ale jsme schopni velmi rychle nápady realizovat.

Smysl a zisk v rovnováze

ROZHODLI JSME SE, ŽE CHCEME STAVĚT LEPŠÍ BUDOUCNOST. ÚSPĚCH TAK NEMĚŘÍME JEN ZISKEM, ALE I POZITIVNÍM DOPADEM A MÍROU RESPEKTU, KTERÝ DOKÁŽEME OKOLÍ PROJEVIT.

KULTURA FÉROVOSTI A SPOLUPRÁCE

FIRMA, KTEROU TVOŘÍ LIDÉ

Opravdovost a uvěřitelnost v sobě hledá mnoho z nás celý život. Když si to uvědomíme, dojde ke zjednodušení. Jakýkoliv skrytý záměr většinou nefunguje. Přílišné ambice ničí tvůrčí proces. Kdyby si malíř řekl, že namaluje obraz, který zítra prodá za tolik a tolik, možná taky nic nevytvoří. Vytváření dobré firmy je podobným tvůrčím procesem.

Nano Energies chceme stavět na opravdovém a uvěřitelném záměru. Nemáme hodnoty definované na zdech ani v brožurkách, není to potřeba, protože se všichni k sobě chováme férově, transparentně a korektně. Věříme ve stejnou budoucnost. Budoucnost, ve které se lidé vzájemně podporují a inspirují, a ve které nápaditost tvoří rozdíl.

Pokud je v týmu důvěra, pak můžeme otevřít jakoukoliv otázku. Když máme pocit, že nám něco nesedí, pak ji otevíráme hned. Řešíme, diskutujeme do té doby, než nenajdeme konsensus. Pak nemusíme řešit „co kdyby“. Pokud se na něčem dohodneme a někdo má ještě pocit, že jsme určité téma nedořešili, tak ho může znovu otevřít. Ostatní mu neřeknou „počkej tohle téma jsme už vyřešili”. V Nano nic není uzavřené. Všechno je neustále otevřené.

Tomáš Janeček, partner Nano Energies

    
     Lenka Poul
    

    
     –
    

    
     Chief Risk Officer
Lenka Poul
Chief Risk Officer

PLATFORMA BUDOUCNOSTI

Máme jasně nastavený kurz. Těší nás, že v tak náročném prostředí jako je energetika jsme nejen uspěli, ale udrželi jsme si identitu, filozofii a vize. Náš roční obrat překonal tři miliardy korun, sídlíme v jedné z nejkrásnějších kancelářských budov v Praze a v místě, které je pro Nano symbolické. V DRNu na Národní třídě navazujeme na hodnoty lidí, kteří se v roce 1989 na tomto místě rozhodli pro svobodu a demokracii. Všechny části Nano Energies mají nyní jasnou identitu i směr, a vzájemně se propojují v jednom konkrétním záměru – vytvořit platformu pro rozvoj, spolupráci a inovace. Právě teď se náš svět proměňuje a my chceme přispět k jeho lepší budoucnosti.


    
     Petr Rokůsek
    

    
     –
    

    
     Zakladatel Nano Energies
Petr Rokůsek
Zakladatel Nano Energies

ZODPOVĚDNOST JE ESENCIALNÍ

ZODPOVĚDNOST JE KLÍČOVOU VLASTNOSTÍ NÁS VŠECH, KDO SE NA ROZVOJI NANO ENERGIES PODÍLÍME

AUTONOMIE A SEBEORGANIZACE

Naše filozofie a vize jsou známé, protože o nich mluvíme neustále a podle nich rozvíjíme celou firmu i naše produktové portfolio. Je zodpovědností každého z nás, abychom byli s touto filozofií v souladu. Je zodpovědností každého z nás, abychom dodali slíbené výsledky. Abychom realizovali to, co jsme si vzali za své, dodržovali, co jsme slíbili. Je zodpovědností každého z nás, aby uvnitř firmy byli lidé, kteří firmu rozvíjí a jsou pro naše témata zapálení.

Zodpovědnost je esencí naší kultury. Od zodpovědnosti vůči naší planetě, dalším generacím, kolegům, kterým jsme slíbili pomoci s projektem až k produktu, který jsme se zavázali dostat na trh.


    
     Linda Milosavljević
    

    
     –
    

    
     Head of HR
Linda Milosavljević
Head of HR

Nano Energies

Najdete nás na jedné z nejlepších adres v Praze, v šestém patře jedinečného DRNu na Národní třídě. Dům samotný je architektonickým unikátem a naše kanceláře reprezentují vše co je Nano. Inovace, zelená energie, spolupráce, detail a budoucnost. Vzhledem k tomu, že se kolem opravdu špatně parkuje, je ideální za námi přijít pěšky nebo na kole.

Nano mi přijde velmi zajímavé svou filosofií. Přistupovat k přírodě s respektem a být uvědomělá. Najednou jsem se zaměřila na to kolik odpadu produkuju a kolik spotřebovavám energií. Moc si vážím toho, že firma zároveň podle té své filosofie žije. Máme elektroauta a vytváříme produkty, které mají zákazníkům pomáhat šetřit energiemi.

Lenka Poul, Chief Risk Officer

SYNERGIE

Všechny části firmy stavíme tak, aby se vzájemně doplňovaly a podporovaly. Ostatně synergie jsou společným jmenovatelem všeho, co děláme – protože pokud spolupracujeme, máme mnohem větší sílu věci měnit. A to se netýká jen spolupráce mezi firmami na energetickém trhu, ale i mezi jednotlivci uvnitř Nano, kde vždy přemýšlíme, jak různá rozhodnutí ovlivňují v konečném důsledku vše, co děláme.

Najdete u nás vedle vizí a smělých plánu rozvahu, selský rozum a velmi logické uvažování nad vším, co děláme.  

FÉR K PLANETĚ

Věříme v důvěru, udržitelnost, smysluplnost a férovost. Myšlenka obnovitelných zdrojů a peer-to-peer sdílení elektřiny propojuje vše, co děláme, a spojuje nás. Sami podnikáme s respektem k přírodním zdrojům a je pro nás přirozené pomáhat našim firemním klientům na cestě za udržitelným podnikáním. Umíme najít průsečík mezi udržitelností a finanční návratností. 

Nano Energies je postavené na filozofii decentralizace moci, chceme výhodné podmínky ve všech oblastech života pro každého jednotlivce. Nechceme podporovat konzum, nadprodukci a spotřebu, která vede k likvidaci našeho prostředí a hodnot, ve které v Nano věříme.


U nás se budou cítit dobře lidé, pro které je přesah jedním z benefitů. Lidé, pro které je společenská odpovědnost důležitá, věří ve změnu a jsou ochotni k ní aktivně přispívat.


    
     Nikola Nedělová
    

    
     –
    

    
     Business development
Nikola Nedělová
Business development

Cutting Edge energetika

DENNĚ SE SNAŽÍME POPOHNAT VÝVOJ TECHNOLOGICKÝCH TRENDŮ KUPŘEDU. DNEŠNÍ ENERGETIKA JE NA PRAHU TRANSFORMACE, KTERÁ JE DEFINOVANÁ HLAVNĚ PŘÍSTUPEM K ENERGETICE JAKO TAKOVÉ, A HNED ZA TÍM JE IMPLEMENTACE INOVACÍ A TECHNOLOGIÍ. MY JSME U TOHO!

NANO GREEN

CHCEME DIGITALIZOVAT SPOTŘEBU ELEKTŘINY A POMOCI V ROZŠÍŘENÍ OBNOVITELNÝM ZDROJŮM ENERGIE

PŘECHOD K CHYTRÉ SPOTŘEBĚ

Nano Green jako první a jediný dodavatel v Česku zásobuje své zákazníky, domácnosti i firmy 100% zelenou elektřinou, kterou získáváme výhradně z malých lokálních vodních, větrných, solárních a bioplynových elektráren. V dnešní době celosvětově energetické krize se však ukazuje, že jen dodání zelené energie nestačí, ale musíme pomáhat našim zákazníkům k tomu, aby se svými zdroji nakládali chytře a pomoci jim šetřit. V tuto chvíli jsme se zaměřili na rozvoj technologie, která bude schopna takové nástroje zákazníkům poskytovat. Naše vize se tak z dodavatele zelené elektřiny rozšířila na technologickou firmu, která vyvíjí a dodává trhu nástroje chytré spotřeby a do budoucna i uchovávání elektřiny.


    
     Jan Hicl
    

    
     –
    

    
     Chief Product Officer NANO GREEN & FOUNDER S9Y
Jan Hicl
Chief Product Officer NANO GREEN & FOUNDER S9Y

S9Y STARTUP MINDSET 

Do Nano Green v roce 2022 vstoupila technologická firma S9Y, jejímž cílem je doručit technologické produkty k naplnění vize firmy. Honza Hicl s Davidem Brožíkem z SY9 přináší do Nano Green rychlé startupové myšlení, jehož cílem je rychle vyvíjet, testovat a implementovat nové technologické nástroje.

Tato část Nano Energies se posunula do rychlé a flexibilní jednotky, kde dnes nevíme, co budeme technologicky vyvíjet příští rok. To, čím jsme si jistí je, že to bude vývoj nejmodernějších technologických přístupů do oboru energeticky a spotřeby. Zatímco se zbytek firmy zaměřuje na posun té tradiční energetiky, my se zaměřujeme na hledání úplně nových, a ještě neexistujících konceptů a přístupů.

My jsme v S9Y vždycky byli zaměřený na udržitelnost, ekologii a boj s Climate change. Pořídili jsme si dokonce researchitstu, který nám dělal pravidelný research, kam se celosvětově ekologie posouvá. Pak Přišel Petr Rokůsek a nabídl nám, že můžeme naskočit do něčeho už odpracovaného a rozjetého, co souzní s naší filosofií a kde my můžeme přístupem a zkušenostmi přispět k dalšímu rozvoji. Neváhali jsme.

Jan Hicl, CEO Nano Green & Founder S9Y

Petr Rokůsek: Vždy mě lákalo spojení technologií a přírody

Už jako malého kluka, když jsem chodil na autobus a u toho přemýšlel, co budu v budoucnu dělat, mě lákalo spojení technologií a přírody – a tento sen se mi naplnil v Nano Energies. Jednou z esencí Nano je vypořádat se s dnešní zastaralou energetikou, která není šetrná k prostředí, je svázaná a centralizovaná. Snažíme se hledat nové modely využívání zdrojů, nové způsoby podnikání i spolupráce. Pracujeme na budoucnosti, kde bude energetický systém maximálně decentralizovaný a bude podporovat sdílení elektřiny. Věříme, že technologie jsou budoucností v oblasti získávání i uchovávání energie, a chceme být součástí této budoucnosti a spoluvytvářet ji.

Jsme přesvědčeni, že současné nastavení trhu je neudržitelné. Stejně tak je nezastavitelný rozmach zelených zdrojů a zapojení microvýrobců elektřiny Čekají nás velké změny a Nano Energies při nich bude v přední linii.

Petr Rokůsek, zakladatel Nano Energies

Petr Rokůsek a setkání týmu Nano Energies k příležitosti desátých narozenin firmy
Petr Rokůsek a setkání týmu Nano Energies k příležitosti desátých narozenin firmy

Povídání s Petrem Rokůskem při cestě z Petřína

Klademe si povrchní otázky

S Petrem Rokůskem jsme si povídali o vizi Nano Energies a budoucnosti světa, který nestojí na centralistických regulacích a vládě nejsilnějších, ale na příležitostech a synergiích každého, kdo má zájem se do určitých témat zapojovat. Otázky, které Petr v rozhovoru pokládá, bychom si měli pokládat všichni, protože jedině tak získáme odpovědi, které nám pomohou v budoucnu uspět.