DUHOVKA

Duhovka byla založena Tomášem a Ivanou Janečkovými v roce 2008, když se jim nedařilo najít školku pro svého syna podle jejich představ. Postupně se Duhovka rozšířila a ke školce přibyla základní škola a osmileté gymnázium. Vznikl tak ucelený česko-anglický montessori vzdělávací systém Duhovka pro děti a mládež od 1,5 roku do 19 let. Duhovka zároveň pořádá výcviky pro dospělé, které jsou akreditovány AMS (American Montessori Society). Snahou Duhovky je dlouhodobě vytvářet vysoce kvalitní prostředí, které podporuje rozvíjení potenciálu v duchu myšlenky: „Pomoz mi, abych to dokázal sám“. To platí nejen pro děti, ale i pro celý tým dnes již 140 zaměstnanců, kteří naplňují misi Duhovky každý den.

Nabídka příležitostí 5

CELISTVOST

Duhovka je výjimečná v tom, že nabízí ucelenou cestu od batolecího věku až do dospělosti. Celý systém funguje propojeně na všech stupních s důrazem na montessori principy. Vytváříme přátelské a respektující prostředí, které podporuje sebevědomí dětí, jejich samostatnost, osobitost a chuť ke vzdělávání. Provázíme děti jejich rozvojem tak, abychom v nich posilovali respekt k sobě samému i k okolnímu světu.

Takové prostředí musí být v první řadě opravdové. Lidé, kteří jej vytvářejí, musí žít to, co chtějí učit. A to v Duhovce najdete. Jsou tady lidé, které spojuje touha dát dětem ze sebe to nejlepší, být pro ně vzorem a vybavit je do života principy, které jim umožní najít jejich poslání. 

OBJEVUJEME BOHATSTVÍ

Věříme, že v každém člověku je ukryt poklad. Pomáháme toto bohatství objevovat a rozvíjet.

VĚŘÍME A FANDÍME 

Cítíme, že věřit a fandit je víc než řídit a hlídat. Jsme průvodci na cestě ke spokojenému a úspěšnému životu.

Ivana a Tomáš Janečkovi, zakladatelé Duhovky

RESPEKTUJEME

Vidíme a respektujeme, co potřebují děti, rodiče, učitelé a stát. Chceme tyto potřeby skloubit a uspokojit.

SPOLUPRÁCE 

Vzdělávání chápeme jako spolupráci, která rozvíjí kritické myšlení a schopnost být úspěšný a spokojený ve všech sociálních prostředích a kulturách.

JSME PRŮVODCI

Dětem jsme partnery v jejich vzdělávání a naše role je být jim oporou, aby vše dokázaly samy

Naším cílem je zásadně přispět k tomu, aby vzdělávací systém podporoval sebevědomí dětí, pomáhal jim objevovat jejich unikátní schopnosti, rozvíjel jejich přirozené nadání, respektoval tempo jejich rozvoje a učil je samostatnosti. Vytváříme ucelený systém, ve kterém jsou zapojeni škola, pedagogové, děti a intenzivně i rodiče. Chceme ovlivňovat vzdělání a přístup k dětem a to na celoevropské úrovni. Jsme přesvědčeni, že se lze ponořit do ještě větší hloubky a změnit přístup a myšlení, jak nad vzděláváním uvažujeme.


    
     Keith Berry
    

    
     –
    

    
     Učitel Gymnázium
Keith Berry
Učitel Gymnázium

    
     Peter Lauritzen
    

    
     –
    

    
     Vedoucí družiny ZŠ
Peter Lauritzen
Vedoucí družiny ZŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA


    
     Lenka Klinerová
    

    
     –
    

    
     Ředitelka MŠ
Lenka Klinerová
Ředitelka MŠ

V naší mateřské škole najdete jedinečné a moderní zázemí. Třídy jsou vybavené kvalitními výukovými montessori pomůckami a materiály, které podporují přirozený proces učení při zapojení všech smyslů. Montessori systém dává dítěti možnost učit se prostřednictvím činnosti. Pečlivě připravené prostředí každé třídy podporuje přirozenou dětskou zvídavost a pomáhá plně rozvinout potenciál každého dítěte.

Následujeme montessori princip „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“ 

Líbila se nám představa školky, kde se setkají děti více národností, a kde budou učitelé mluvit více jazyky. Děti jsou v předškolním věku jako houba, která nasákne vše, s čím se setká a ponechá si z toho to, co pro svůj další přirozený rozvoj potřebuje. Zjistili jsme, že většina soukromých školek v Praze je postavena především na výuce v angličtině. Nicméně my i naše děti žijeme v Čechách, a čím dříve se naše děti naučí mluvit správně česky, tím dříve a více do hloubky se budou moci věnovat dalším jazykům a činnostem.

Tomáš & Ivana Janečkovi, zakladatelé Duhovka Group

Svět dětí

Svět vzdělávání, svět dětí, to je nekonečné množství objevů a skrytého potenciálu. Jsme tady proto, abychom pomohli dětem objevit, co je baví a naplňuje, a pomohli jim to rozvíjet. Každý den se i my sami učíme něco nového, objevujeme svět dětí z nových a nových perspektiv.

Ve chvíli, kdy se vaším hlavním nástrojem stane podpora, naslouchání a zájem, děti se vám odmění tím, že vám ukáží jejich pohled na svět. Dětství je období, kdy se děti zásadně formují na celý život, vytvářejí si první zkušenosti a první názory, učí se komunikovat a spolupracovat, učí se vnímat prostor a jeho hranice. 


    
     Albert Lipscombe
    

    
     –
    

    
     Učitel MŠ
Albert Lipscombe
Učitel MŠ

DUHOVKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Vzděláváme děti od první do deváté třídy (2. stupeň teprve tvoříme a v roce 2021 jsou nejstarší děti v 8. ročníku). Třídy jsou věkově smíšené, abychom podpořili proces učení a přirozené soužití dětí. Duhovka vede děti k samostatnosti, k uvědomění jejich osobní zodpovědnosti za to, co vytvářejí, a k aktivnímu přístupu k životu.

Zvláštní důraz klademe na to, aby se děti naučily přemýšlet v souvislostech, uměly si v životě poradit a hledaly svoje vlastní cesty a životy, nikoliv cesty “předpřipravené” jejich rodiči či společností obecně. Nabízíme dětem bezpečné prostředí, ve kterém může jak dítě, tak i pedagog s důvěrou rozvíjet svoji přirozenost, originalitu a fantazii.


    
     Klára Hánnová
    

    
     –
    

    
     Učitelka MŠ
Klára Hánnová
Učitelka MŠ

Duhovka je živým organismem

Všichni v Duhovce mají možnost podílet se na jejím fungování a růstu. Ředitelé všech škol se pravidelně setkávají a projednávají strategii Duhovky, což zajišťuje jednotnost přístupů a konzistenci vývoje celého systému. Podobné porady mají pak ředitelé se svými kolegy ve školce, základní škole a gymnáziu. Každý z nás se může vyjádřit k dění v Duhovce a jeho názor bude vyslyšen.

Duhovka je organismus. Jeho duší jsou učitelé ve všech třech institucích i všichni, kteří vytvářejí Duhovce zázemí, jako je třeba náš školník. 

Růst

Duhovka je organismus, který roste a rozvíjí se, a všichni, kteří Duhovku tvoří, se přirozeně rozvíjejí s ní. Je k tomu potřeba pouze vlastní chuť učit se, invence a proaktivita. Duhovka nabízí prostor pro osobní rozvoj všech svých zaměstnanců. Většina našich učitelů absolvovala nebo právě absolvuje dvouletý mezinárodní montessori výcvik. Z pohledu času i vynaloženého úsilí je taková práce na sobě samém osobní investicí do každého z nás. I to charakterizuje Duhovku. Každý z nás investuje něco víc než jen docházení do zaměstnání. Pokud jste rozhodnuti dál se učit a rozvíjet, v Duhovce dostanete maximální podporu. Pak už je na každém z vás, jak s touto volbou naložíte.


    
     Šárka Poláková
    

    
     –
    

    
     Učitelka ZŠ
Šárka Poláková
Učitelka ZŠ

DUHOVKA GYMNÁZIUM

Klademe si za cíl naučit děti přemýšlet v souvislostech a stavět především na dovednostech, nikoliv pouze na znalostech. Chceme dosáhnout toho, aby naši absolventi měli rozvinuté kritické myšlení, byli sami se sebou spokojeni a uměli si v životě poradit. Naším cílem je, aby naši studenti dále pokračovali ve studiu na vysokých školách a do budoucna měli zájem o celoživotní vzdělávání a práci na sobě.

Školní vzdělávací program Gymnázia Duhovka kombinuje požadavky českého učebního plánu pro gymnázia s inspirací mezinárodními programy a IB diploma programme (mezinárodní maturita) pro poslední dva ročníky studia. Absolvování otevírá studentům dveře i na špičkové zahraniční univerzity.


    
     Lenka Nedvědová
    

    
     –
    

    
     Učitelka Gymnázium
Lenka Nedvědová
Učitelka Gymnázium

Hello you!

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Znalost anglického jazyka otevírá dveře do světa a my je chceme otevřít dokořán. Proto je jednou z priorit Duhovky dvojjazyčnost.

Od mateřské školky až po gymnázium provázíme děti dvojjazyčným vzděláváním. V každé třídě se dětem věnují vždy jeden český a jeden anglický učitel. Na gymnáziu studenti docílí IB (IB diploma programme), tedy mezinárodní maturitní zkoušky, která je uznatelná u většiny prestižních světových univerzit.

Jen málo škol se vydává na cestu dvojjazyčné výuky. Je to mnohem náročnější, stojí to více úsilí při spolupráci učitelů a celého týmu Duhovky, ale jsme přesvědčeni, že to má smysl, a proto se snažíme všechny tyto překážky překonávat.

Respekt je zásadní ingrediencí Duhovky

V našem chápání světa jsou si lidé rovni. Respektujeme jednotlivé kultury, národnosti, náboženství a snažíme se vytvářet mosty a bourat zdi.

Jsme přesvědčeni, že vzájemný respekt není jen pro někoho, ale zaslouží si jej každý bez rozdílu. Jsme mezinárodní instituce, a proto přitahujeme lidi z různých koutů světa a jsme za to vděční, protože každé dítě, které s sebou spolu s rodiči přináší kulturu své mateřské země, nás obohacuje a rozšiřuje naše obzory.

S obrovským respektem přistupujeme i k sobě navzájem. Věříme, že důvěra a respekt nás obohacuje a pomáhá nám dělat naši práci srdcem. 

Kde nás najdete

Naši centrálu a vedení Duhovky najdete v Drnu na Národní, té nejkrásnější kancelářské budově v Praze. Základní škola se nachází na Břevnově. Školku najdete o kousek dál ve Střešovicích a taky na Starém Městě v Cihelné hned vedle Vltavy. Gymnázium obývá celý jeden roh Ortenova náměstí v Holešovicích. Všude najdete chuť vytvářet prostředí, které podporuje rozvoj dětí a spolupráci.

DUHOVKA INSTITUT

Vzdělávání našich lektorů, kolegů a zaměstnanců je jedním z důvodů, proč jsme založili a neustále rozvíjíme Institut Duhovka. Vzdělávání je naším posláním, nejenom ve smyslu předmětu našeho podnikání, ale jsme přesvědčeni, že jedině celoživotním vzděláváním docílíme rozšíření kritického myšlení a jsme schopni neustále posilovat naše vlastní sebevědomí a komplexní rozvoj svého já.

Vzděláváme se neustále, je to pro nás stejně přirozené jako dýchat vzduch, protože zastáváme názor, že člověk ovlivňuje své okolí podle toho, jak se jemu samotnému daří, jak se cítí a zda má možnost růst a pracovat na sobě.

SPOLEK PRO DUHOVKU

Duhovka spadá do oblasti sociálního podnikání. Jedním z bodů naší vize je podpora rodin a vytvoření pozice pro posílení změn ve vzdělávání i ve společnosti.

Rozhodli jsme se založit Spolek pro Duhovku, který má pomáhat například při udílení sociálních stipendií novým studentům a tím přispět k ještě větší různorodosti v rámci Duhovky. Věříme, že tento typ vzdělávání je směrem, který společnost posouvá. Přejeme si, aby Duhovka byla atraktivní pro potenciální dárce, kteří se stanou našimi partnery a budou mít chuť podat nám při plnění našich cílů a vizí pomocnou ruku. S podporou komunity jdou totiž věci lépe a snadněji.